THÔNG BÁO về việc tham gia phương án quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn (lần 3)

31/01/2023 16:00

Để tiếp tục khai thác hiệu quả Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện ban hành Thông báo số 08/TB-ĐKt ngày 30/01/2023 về việc tham gia phương án quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn (lần 3).

Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện có các Văn bản số 06/ĐKTr ngày 18/01/2022 và Văn bản số 62/ĐKTr ngày 24/10/2022 về việc tham gia quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn; Để tiếp tục khai thác hiệu quả Cảng trong giai đoạn tiếp theo, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện tiếp tục thông báo đến các đơn vị tham gia Phương án quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn, cụ thể như sau:

Thời gian: Trước ngày 10/02/2023 (thứ 6).

Địa điểm nộp: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện Ba Chẽ (Trụ sở Liên cơ quan UBND huyện tại Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).

Đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài huyện có nhu cầu tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện gửi phương án đầu tư kinh doanh, quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn. Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện sẽ tham mưu, báo cáo Thường trực UBND huyện xem xét lựa chọn đơn vị đủ năng lực tham gia quản lý sử dụng Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn.

Bên cạnh đó, để công tác thông tin tuyên truyền được thuận lợi, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện, Cổng TTĐT huyện viết bài, đưa tin về thông báo tham gia phương án quản lý vận hành Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài huyện có nhu cầu biết, tìm hiểu và nộp hồ sơ kịp thời đúng quy định.

Thông tin chung về Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn: Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014, tại thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Cảng có quy mô cấp IV, khu vực cảng có diện tích khoảng 1,5ha; bến cập tầu dài 100m, kết cấu: Móng bê tông mác M200, tường xây đá hộc mác M100, dầm mũ BTCT mác M250; Cảng theo thiết kế tiếp nhận được tầu 200 tấn. Cảng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện theo Đề án thực hiện mô hình quản lý Cảng thủy nội địa xã Nam Sơn theo hình thức “Đầu tư công - quản lý tư” (được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 14/4/2015) và giao Đội Kiểm tra trật tự đô thị và MT huyện thực hiện quản lý Cảng tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện.

(Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện gửi kèm theo mẫu xây dựng phương án để các đơn vị tham khảo, trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu đề nghị đơn vị liên hệ ông Nguyễn Văn Hoan - Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường, SĐT 0948 315 959)./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 830
Đã truy cập: 6901458