Năm 2023, huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện trồng mới 940 ha cây gỗ lớn, cây bản địa

10/02/2023 14:30

Ngày 10/02, UBND huyện tổ chức hội nghị làm việc với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn bàn huyện được nhà nước giao đất, cho thuê đất để ký cam kết thực hiện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu được giao năm 2023. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quyết định 3636/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và Nghị quyết số 10- NQ/HU ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2023, huyện Ba Chẽ đề ra mục tiêu trồng trên 940 ha rừng gỗ lớn và cây bản địa; trong đó diện tích Lim, Lát, Giổi là 420 ha, các loài cây bản địa Quế, Thông, Sa mộc là 520 ha và 120 ha cây dược liệu Trà hoa vàng, Ba kích, Cát sâm.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện giao xã Lương Mông trồng 100 ha cây gỗ lớn, cây bản địa và 11 ha cây dược liệu; xã Minh Cầm trồng 40 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 8 ha cây dược liệu; xã Đạp Thanh trồng 100 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 11 ha cây dược liệu; xã Thanh Lâm 80 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 11 ha cây dược liệu; xã Thanh Sơn 110 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 11 ha cây dược liệu; xã Nam Sơn 60 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 11 ha cây dược liệu; xã Đồn Đạc 160 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 12 ha cây dược liệu và Thị trấn Ba Chẽ 10 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 5 ha cây dược liệu.

Giao Ban quản lý Rừng phòng hộ trồng 39 ha cây gỗ lớn, cây bản địa; Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ trồng 67 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 10 ha cây dược liệu; Công ty cổ phần Phát triển rừng Bền Vững trồng 90 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 15 ha cây dược liệu; Công ty cổ phần Kim Long trồng 60 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, 15 ha cây dược liệu và HTX Toàn dân trồng 24 ha cây gỗ lớn, cây bản địa.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác trồng rừng gỗ lớn, nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, lũ bão; nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, HTX trồng rừng trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nội dung, kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển Lâm nghiệp bền vững. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu; thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng trồng gỗ lớn của huyện; phương án giao, cho thuê diện tích đất thuộc thẩm quyền UBND cấp xã quản lý; vận động cán bộ, công chức, đảng viên và các hộ dân, các chủ rừng, doanh nghiệp, HTX trồng các loài cây chủ lực Lim xanh, Giổi xanh, Lát hoa, Đàn hương thay thế loại cây kém chất lượng, hủy hoại đất (Keo, Bạch đàn), mạnh dạn chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm… dưới tán cây gỗ lớn, để tận dụng được tiềm năng đất đai, tăng hiệu quả sử dụng đất, thuận tiện cho việc chăm sóc, vừa lấy ngắn nuôi dài, tăng hiệu quả kinh tế thu được trên một đơn vị diện tích đất. Giao các phòng, ban chuyên môn huyện tích cực đồng hành, hỗ trợ, tham mưu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm nghiệp; sản xuất chế biến sản phẩm dược liệu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây lâm nghiệp, đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp… Thực hiện lồng ghép, đồng bộ, hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, để triển khai thắng lợi kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2023 và những năm tiếp theo.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo huyện, đại diện UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trên tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ sớm trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh, trong năm qua, huyện, xã và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động bám sát, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, định hướng, cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu, đảm bảo vượt cao so kế hoạch giao. Năm 2023, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trồng rừng gỗ lớn theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3636/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, gương mẫu, quyết liệt thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao nhất về chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu giao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp  triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo định hướng với các loài cây chủ lực Lim xanh, Giổi xanh, Lát hoa, Sồi, Quế, Thông, Sa mộc… phát triển rừng trồng gỗ lớn trên cơ sở sử dụng hợp lý, hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp và sát, đúng với Quy hoạch vùng rừng trồng gỗ lớn của huyện, đảm bảo năng suất, chất lượng cao; chú trọng phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng gỗ lớn; công tác quản lý nhà nước về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đặc biệt nhấn mạnh, công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh rừng trồng trên địa bàn toàn huyện phải thống nhất về ý chí và hành động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Hệ thống chính trị quyết tâm thực thắng lợi toàn diện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu năm 2023; góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Ba Chẽ; cải thiện nguồn sinh thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2698
Đã truy cập: 7749541