Thông báo về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá xe ô tô 07 chỗ, nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 14D-1556

23/02/2023 09:00

Ngày 23/02/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 18/TB-TCKH về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Theo đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

Tên: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên tài sản bán đấu giá: Xe ô tô 07 chỗ, nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 14D-1556.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm bán đấu giá của Xe ô tô 07 chỗ, nhãn hiệu Ford biển kiểm soát 14D-1556: 142.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn).

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023 trong giờ hành chính. (Sáng từ 07h30’đến 12h00’; chiều từ 13h00’ đến 16h30’).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ.
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 
(Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do người có tài sản quy định.

Chi tiết Thông báo số 18/TB-TCKH của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:

 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2887
Đã truy cập: 7263298