Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023

02/03/2023 08:30

Ngày 01/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023; nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS miền núi gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2025 cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 02, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm địa bàn an toàn, bảo đảm sức khỏe nhân dân.Công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác Tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; vận động nhân dân tích cực thúc đẩy sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, xây dựng Nông thôn mới. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, vì nhân dân phục vụ.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trồng rừng tập trung được 318 ha, bằng 92,7% cùng kỳ; trong đó trồng rừng gỗ lớn loài cây Lim, Lát, giổi là 31,77 ha đạt 109,6% cùng kỳ. Công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn tháng 2 và 2 tháng đầu năm ước đạt 7,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt hơn 32 tỉ đồng, bằng 128,9% so với cùng kỳ; tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ đến thời điểm hiện tại đạt gần 320 tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch vốn. Đề án thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh vùng đồng bào DTTS, miền núi gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt. Chú trọng công tác quản lý đất đai, đô thị; xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời; tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu xuân phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về Đề án thực hiện Chương trình tổng thể phát triển kinh tế bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS miền núi gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2025; Kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời  nghe cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; trọng tâm là triển khai sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ chủ đề công tác năm 2023; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác phát triển đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chi tiết kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐND các cấp trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phối hợp hoạt động giám sát tại cơ sở; duy trì các hoạt động tiếp công dân định kỳ. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Các cơ sở Đảng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, trồng cây dược liêu, đảm bảo kỹ thuật, thời vụ, chỉ tiêu, diện tích giao.chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp; khẩn trương thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển sản xuất, dịch vụ du lịch. Quyết liệt triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới và các công trình gắn biển chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU của tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS miền núi gắn với 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, thực hiện tốt mục tiêu cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đười sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần nhân dân. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; làm tốt công tác Quy hoạch; công tác quản lý đất đai, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân; bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCTT & TKCN; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3768
Đã truy cập: 7289417