Bí thư Huyện ủy Vũ Thành Long dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Khoang, Đảng bộ xã Đạp Thanh

03/03/2023 14:00

Sáng ngày 03/3, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy đã tham dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Khoang, Đảng bộ xã Đạp Thanh để nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở. Tham dự kỳ sinh hoạt có các đồng chí Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đạp Thanh; các ngành, đoàn thể thôn Đồng Khoang.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chuyện trò trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội với cán bộ, đảng viên thôn Đồng Khoang 

Thôn Đồng Khoang có 31 hộ, 130 nhân khẩu đa số là đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ thôn hiện có 07 đảng viên. Trong những tháng đầu năm 2023, Chi bộ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai nghiêm túc đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, bà con nhân dân tập trung sản xuất vụ chiêm xuân, phát triển đàn gia súc, gia cầm, trồng rừng tập trung, trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa. Toàn thôn hiện có 09 xe ôtô, 06 máy cày… thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Tại kỳ sinh hoạt, Chi bộ đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng trong tháng 2; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023; đặc biệt tập trung kiểm điểm làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý rác thải, chất thải, bảo vệ nguồn sinh thủy; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn… Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến công tác phát triển hạ tầng nông thôn; thúc đẩy phát triển sản xuất.

Sau khi theo dõi toàn bộ nội dung sinh hoạt chi bộ, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp hướng dẫn Chi bộ triển khai thực hiện thêm một số nội dung sinh hoạt theo quy định; tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng; thúc đẩy, phát triển sản xuất; cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống…

 Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ sinh hoạt.

Phát biểu tại kỳ sinh hoạt, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Chi bộ thôn Đồng Khoang. Đồng thời mong muốn Chi bộ tiếp tục tập trung quán triệt nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đoàn thể vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế; đặc biệt thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu; bảo vệ nguồn sinh thủy. 

Chi bộ cần chú trọng chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua, xung kích, tình nguyện thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn; quản lý chặt chẽ, hiệu quả các công trình hạ tầng sau đầu tư; xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn… Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ chủ đề công tác năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đối với các đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thôn Đồng Khoang, Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, tiếp thu để chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3533
Đã truy cập: 7289182