Giao ban Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và đẩy mạnh phát triển sản xuất cùng một số nhiệm vụ trọng tâm

08/03/2023 14:30

Ngày 08/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban cho ý kiến về công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và đẩy mạnh phát triển sản xuất cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023, triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa và cây dược liệu theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch số 306/KH-UBND của UBND huyện, toàn huyện quyết tâm trồng rừng gỗ lớn đạt 420ha, trồng cây bản địa đạt 520ha, trồng cây dược liệu đạt 120ha. Các ngành chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực tốt Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xuân Quý Mão 2023; tổ chức hội nghị ký cam kết giữ Chủ tịch UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, các tổ chức doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện về thực hiện các chỉ tiêu giao.

Triển khai nghiêm túc chỉ đạo của huyện về thực hiện các chỉ tiêu giao, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn đã ban hành chi tiết kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa và cây dược liệu; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách đến từng thôn bản gắn với kiểm điểm trách nhiệm được giao; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trồng các loài cây gỗ lớn, cây bản địa như Lim, Lát, Giổi, Quế… Tính đến ngày 06/3, toàn huyện đã trồng được 93ha cây gỗ lớn Lim, Lát, Giổi, đạt 22,1% kế hoạch; cây bản địa đạt 222,4ha, đạt 43% kế hoạch; cây dược liệu đạt 6ha, đạt 5% kế hoạch. Nổi bật là xã Lương Mông trồng rừng gỗ lớn đạt 86,5% kế hoạch, trồng cây bản địa đạt 41,2% kế hoạch; xã Đồn Đạc trồng rừng gỗ lớn đạt 68% kế hoạch, trồng cây bản địa đạt 111,1% kế hoạch.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy giao UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động các chủ rừng triển khai trồng các loài cây Lim, Lát, Giổi, cây bản địa, dược liệu tại các vị trí đã xác định cụ thể về địa điểm, mặt bằng trồng rừng; tiếp tục rà soát dư địa trên địa bàn có điều kiện phủ hợp để trồng rừng gỗ lớn, trọng tâm là rà soát diện tích đất rừng đã giao cho cộng đồng thôn quản lý, diện tích đất theo bản đồ khoanh vùng trồng rừng gỗ lớn; rà soát diện tích khai thác rừng trồng cuối năm 2022 đến nay chưa thực hiện trồng rừng và kế hoạch khai thác năm 2023 đối với rừng sản xuất của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân để tuyên truyền vận động các chủ rừng tham gia trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát, Giổi… Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu theo Nghị quyết số 337 và Nghị quyết số 194 của HĐND tỉnh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết trồng rừng gỗ lớn của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc diện tích rừng đã trồng và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây trồng, tích cực phòng cháy chữa cháy rừng; bảo đảm diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển bền vững.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2023 với quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.362ha; tổng sản lượng lương thực đạt 8.224 tấn; tổng đàn trâu đạt 1.200 con, đàn bò đạt 2.500 con, đàn lợn 6.000 con, đàn gia cầm 90.000 con; tổng sản lượng thịt xuất chuồng đạt 3.000 tấn. Trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 420ha, trồng cây bản địa đạt 520ha, trồng cây dược liệu đạt 120ha.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp của các xã, thị trấn trong những tháng đầu năm. Bên cạnh chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy đặc biệt nhấn mạnh, các ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn phải quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất theo đúng chủ trương Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; trọng tâm là thay đổi tư duy, nhận thức, huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân và các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất; hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; tạo nền tảng, bước đầu đột phá trong phát triển sản xuất; chú trọng ứng dụng KHKT; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sản xuất; quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp; giải quyết tranh triệt để các vụ việc về tranh chấp rừng và đất rừng; đẩy mạnh phát triển liên kết sản xuất, nhất là phát triển các HTX sản xuất kinh doanh; các cơ sở chế biến trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp… đảm bảo mục đích, yêu cầu thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp; bảo đảm giữ vững an ninh lương thực; tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phong phú theo chuỗi giá trị, từng bước cung ứng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ra thị trường trong và ngoài huyện… Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải được thực hiện đồng bộ, khả thi; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian kiểm đếm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ cùng một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3147
Đã truy cập: 7749990