Ba Chẽ: Tập huấn xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử

17/03/2023 10:30

Ngày 17/3, huyện Ba Chẽ phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử cho 60 học viên là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; công chức phụ trách công tác ISO, kiểm soát TTHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức các xã, thị trấn được giao quản trị phần mềm dùng chung của tỉnh; quản trị phần mềm ISO.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được lãnh đạo Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh hướng dẫn quản trị phần mềm dùng chung của tỉnh, phần mềm ISO điện tử; cập nhật rà soát chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, duy trì cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thực hiện trên phần mềm ISO điện tử; hướng dẫn xây dựng mở rộng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc để áp dụng trong cơ quan, đơn vị; cập nhật, thực hiện các quy trình TTHC và các quy trình không phải TTHC giải quyết công việc trên cơ sở áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử; xây dựng, rà soát, cập nhật mục tiêu chất lượng và xây dựng kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng đã cập nhật của UBND huyện theo quy định của phần mềm ISO điện tử và hướng dẫn đánh giá nội bộ định kỳ 6 tháng/lần, tổng hợp kết quả và trình lãnh đạo huyện xem xét, phê duyệt thực hiện trên phần mềm ISO điện tử.

Hướng dẫn khai thác áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao hiểu quả khai thác, sử dụng phần mềm ISO điện tử vào các hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đảm bảo kiểm soát các tài liệu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 làm cơ sở để duy trì và không ngừng cải tiến các hoạt động quản lý nhà nước hiệu lực và hiệu quả cao hơn; đồng thời đảm bảo việc cập nhật nội dung niêm yết, quy trình nội bộ, việc xây dựng quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa của tỉnh được nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 758
Đã truy cập: 5867126