Ba Chẽ: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

12/03/2023 14:30

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 50/TB-UBND ngày 09/3/2023 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, cụ thể như sau:

Hồ sơ công khai, gồm:

- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ.

- Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ tại địa chỉ: http://bache.quangninh.gov.vn

Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

UBND huyện Ba Chẽ giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan; tham mưu cho UBND huyện thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ theo quy định.

Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ có trách nhiệm đăng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ.

Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ tại Trụ sở làm việc.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ tại Trụ sở làm việc; Tổ chức và quản lý việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Chẽ theo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1567
Đã truy cập: 7283638