Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2023

17/03/2023 15:30

Ngày 17/3, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện tới cơ sở, nhằm thông tin, định hướng một số nội dung quan trọng. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí 3-2.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin, quán triệt nội dung chương trình hành động của tỉnh, của huyện về thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin, quán triệt nội dung dung trọng tâm Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 25/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa mục tiêu và 09 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19. Đồng thời yêu cầu, các Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc, toàn diện các nội dung và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp, nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vạt chất và tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn theo mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí  Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin chi tiết Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại hội nghị, đồng chí  Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin chi tiết Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Ba Chẽ gồm 1 thị trấn Ba Chẽ và 7 xã (Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn).

Ranh giới cụ thể gồm phía Bắc giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả; phía Đông giáp huyện Tiên Yên; phía Tây giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Diện tích quy hoạch khoảng 60.648,1ha (606,5km2).

Khu vực được quy hoạch có tính chất là nơi hội tụ, gắn kết, giao lưu văn hoá các dân tộc tại huyện Ba Chẽ và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc trong và ngoài tỉnh; là khu vực phát triển du lịch văn hoá, du lịch sinh thái rừng, du lịch trải nghiệm gắn với thương mại nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở đảm bảo an toàn về quốc phòng - an ninh; là khu vực ưu tiên về kinh tế nông, lâm nghiệp và chế biến lâm sản làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Ba Chẽ và góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; phấn đấu xây dựng Thị trấn Ba Chẽ sớm trở thành đô thị loại IV sau năm 2030. Dự báo quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 khoảng 35.000 người; đến năm 2040 khoảng 55.000 người.

Phân vùng phát triển không gian được định hướng, gồm: Vùng 1 (Vùng đô thị, dịch vụ du lịch phía Tây, bao gồm 3 xã Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm); Vùng 2 (vùng công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, bao gồm 3 xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc); Vùng 3 (vùng đô thị - công nghiệp trung tâm, bao gồm Thị trấn và Nam Sơn). Định hướng phát triển  đô thị huyện Ba Chẽ trọng tâm là đô thị Thị trấn Ba Chẽ và đô thị Lương Mông sau năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thái Phong - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông tin nội dung trọng tâm Quy định 96-QĐ/TW của Trung ương Đảng.

Tại hội nghi, đồng chí Nguyễn Thái Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông tin nội dung trọng tâm Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và định hướng công tác tuyên truyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Hoàng Trường Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Thông tin tình hình thời sự thế giới và khu vực và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trọng tâm là, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện, cụ thể hóa các nội dung văn kiện Hội Nghị Trung ương 6 khóa XIII; Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động, các phong chào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); tăng cường tuyền các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh và của huyện; thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp vào Luật đất đai sửa đổi… tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 5867074