Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về Nghị quyết bảo vệ môi trường và một số nhiệm vụ trọng tâm

21/03/2023 15:30

Ngày 21/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ, giai đoạn 2022 - 2025, đến năm 2030” và Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đảng viên đợt I năm 2023.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ, giai đoạn 2022 - 2025, đến năm 2030” nêu rõ quan điểm: Bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nâng cao chất lượng nguồn nước, trọng tâm là nguồn nước sông Ba Chẽ là điều kiện tiên quyết, vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thường xuyên, lâu dài và xuyên suốt trong quá trình phát triển bền vững của huyện. Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên cơ sở đa dạng sinh thái rừng là điều kiện nền tảng, yếu tố tiên quyết, mục tiêu cốt lõi để bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất đá, thoái hoá, rửa trôi, giảm độ phì nhiêu của đất và bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Ba Chẽ. Tập trung trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa có giá trị kinh tế cao gắn với các loài dược liệu quý ở những nơi có điều kiện; từng bước tạo thành rừng sinh thái, rừng cảnh quan hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế dịch vụ môi trường rừng; dịch vụ du lịch rừng sinh thái gắn với các sản phẩm riêng có từ rừng và bản sắc văn hoá các dân tộc của huyện.

Nghị quyết khẳng định mục tiêu tổng quát là: Kiên trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, sói mòn, thoái hoá đất, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước; từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhất là rừng và đất rừng, nâng cao năng lực quản lý môi trường và chủ động ứng phó với biên đổi khí hậu. Từng bước xây dựng Ba Chẽ là địa phương điển hình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. 

Dự thảo Nghị quyết cũng đặt ra 11 mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 và năm 2030. Để đạt mục tiêu đề ra, dự thảo Nghị quyết đề cập đến 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền; Nâng cao năng lực quản lỵ và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; Tập trung các biện pháp kiểm soát chất lượng môi trưòng hiện hữu; Tăng cưòng bảo vệ nguồn tài nguyên nước và nâng cao chất lượng nguồn nước sông Ba Chẽ; Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới, nông thôn văn minh; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Sau khi lắng nghe ý kiến tham gia của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện; kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt và sự cần thiết của việc xây dựng Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ giai đoạn 2022 2025, đến năm 2030”, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển rừng và bảo vệ nguồn sinh thủy, phục đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ thiết thực, nhằm cụ thể hóa hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước, giai đoạn 2022 - 2030”.  

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nêu bật các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết, đó là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay vào cuộc, trong đó cần xác định, quán triệt công tác bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, thường xuyên, liên tục, kiên trì và bền bỉ; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường từ các nguồn ngân sách, nhất là nguồn xã hội hóa trong nhân dân, nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý và bảo vệ môi trường, giảm thiểu lũ lụt, sạt lở và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nước tại các hồ chứa và nguồn nước sông Ba Chẽ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tự ý san gạt mặt bằng có liên quan đến rừng và đất rừng, nhất là các hành vi san gạt mở đường vận xuất trái phép; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch rừng, quản lý chặt chẽ đối với diện tích rừng tự nhiên, diện tích rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn. Xây dựng đề án, phương án triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông Ba Chẽ, hồ chứa và các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Từng bước chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ ở những nơi đầu nguồn xung quanh các hồ chứa nước, nhằm đảm bảo nguồn sinh thuỷ tự nhiên cho các hồ chứa. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại nhất là chất thải y tế, kiểm soát môi trường, không khí. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tối đa việc xử lý thực bì để trồng rừng bằng phương pháp đốt. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước trên dòng sông Ba Chẽ từ nước thải từ Cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất nông lâm, nghiệp…không có biện pháp bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm các hình thức khai thác đánh bắt thuỷ sản trên sông, suối bằng hình thức tận diệt và các hoạt động khai thác cát, đá, sỏi trên các dòng sông, suối. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và nâng cấp hệ thống kè bờ sống, các khu vực sạt lở nghiêm trọng, đẩy nhanh công tác rà soát, di dời dân ra khỏi các vùng có nguy cơ cao sạt lở bờ sông, sạt lở đồi núi, lũ quét và các nguy cơ thiên tai khác. Đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện... Giao UBND huyện tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trước khi thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đảng viên đợt I năm 2023. Theo kế hoạch, Lễ công bố quyết định kết nạp đảng viên đối với 33 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ được tổ chức vào ngày 10/5/2023, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy thống nhất với chủ trương, nội dung, chương trình Lễ công bố Quyết định kết nạp đảng viên đợt I năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh Lễ công bố và trao quyết định kết nạp đảng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo đảm vừa kế thừa vừa phát huy liên tục, đáp ứng sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay và lâu dài; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Đây cũng  là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023), tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh, lan tỏa phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Giao các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; các Chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 520
Đã truy cập: 6119773