Điện lực Ba Chẽ: Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa lao động và cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCC năm 2023

24/03/2023 14:00

Ngày 24/3, Điện lực Ba Chẽ tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa lao động và cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy năm 2023.

Toàn cảnh lễ phát động.

Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Ninh, cấp ủy, chính quyền huyện và sự vào cuộc tích cực của tập thể cán bộ và công nhân viên; Điện lực Ba Chẽ đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đề ra; đơn vị đã thành lập các Tiểu ban hoạt động về công tác AT-VSLĐ - PCCC và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên kiểm tra giám sát tại hiện trường, chấn chỉnh, nhắc nhở công nhân chấp hành nghiêm túc nội quy - an toàn lao động, chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác; thực hiện tốt việc huấn luyện định kỳ, huấn luyện đột xuất, huấn luyện các biện pháp đảm bảo an toàn cho từng công việc, nhận diện mối nguy,đánh giá rủi ro, cấp cứu người bị nạn. Tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN, xử lý sự cố, thực tập công tác PCCC cho CBCNV trong đơn vị theo đúng các phương án được Công ty Điện lực Quảng Ninh phê duyệt; thực hiện tốt công tác trang bị AT - BHLĐ, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thành lập Tiểu ban giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban. Thực hiện tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện thống kê điểm mất an toàn, kiểm tra an toàn điện dây dẫn từ công tơ đến các hộ dân; do đó trong năm 2022 không để xảy ra tai nạn lao động hay sự cố do chủ quan.

Đại diện các Phòng, Tổ, Đội sản xuất trong đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Để công tác an toàn vệ sinh lao động và đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Điện lực Ba Chẽ phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; tuyên truyền, giáo dục toàn thể CBCNV trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCC - TKCN; đảm bảo toàn bộ lưới điện an toàn - sạch đẹp - mỹ quan; thực hiện tốt việc nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro phòng chống tai nạn lao động năm 2023; thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn bằng mọi hình thức; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt AT- VSLĐ theo định kỳ và chấp hành nghiêm túc các quy định về AT - VSLĐ trong toàn đơn vị; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động có hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác lập và duyệt các phương án tổ chức thi công đảm bảo các biện pháp an toàn cho từng công việc và phải được phổ biến đến đơn vị công tác trước khi thực hiện công việc; định kỳ kiểm tra, theo dõi, bảo quản tốt các trang bị an toàn, dụng cụ  sản xuất được cấp phát.; tổ chức tốt công tác PCCC, PCTT&TKCN; đảm bảo sẵn sàng chủ động khi có sự cố xảy ra. Tiểu ban AT - VSLĐ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường; nâng cao ý thức tự giác, ứng xử có văn hóa của CBCNV toàn đơn vị trong công tác AT-VSLĐ và chấp hành luật giao thông; chủ động  nhận dạng, phát hiện và đề xuất các phương án, giải pháp nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn trong công tác, chủ động lập kế hoạch xử lý các tồn tại; phối hợp  làm việc với các cơ quan ban ngành và các cấp chính quyền địa phương về việc tuyên truyền công tác an toàn điện cho nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Công an huyện để thực hiện tốt việc quản lý tài sản trong đơn vị cũng như trên địa bàn huyện; góp phần giữ vững ổn định lưới điện phục tốt nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

Các Phòng, Tổ, Đội tuyên thề thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2023.

Điện lực Ba Chẽ đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và xử lý sự cố cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Hưởng ứng lễ phát động, các tổ, đội sản xuất trong đơn vị đã ký kết giao ước thi đua về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy năm 2023; trong đó tập trung tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch về công tác ATVSLĐ chi tiết theo từng tuần/tháng/quý/năm; kiểm soát nâng cao chất lượng huấn luyện quy trình an toàn điện tại đơn vị, đặc biệt các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác: Đề cương huấn luyện cho các đối tượng, hiện trường huấn luyện thực hành và tổ chức thực hiện huấn luyện nghiêm túc. Đảm bảo các công việc trên lưới điện đều được kiểm soát bằng các hình thức như: Trực tiếp kiểm tra hiện trường, kiểm soát đầu giờ làm việc, kiểm soát thông qua hình ảnh trên phần mềm ECP, kiểm soát thông qua gọi điện phỏng vấn trực tiếp. Đảm bảo tất cả công việc trên lưới điện phải có lệnh công tác; phiếu thao tác theo quy định của quy trình an toàn điện. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng khảo sát hiện trường, lập, duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đảm bảo công việc được tiến hành một cách tuyệt đối an toàn. Không phân công công việc cho người lao động khi không đủ điều kiện sức khỏe, chưa được huấn luyện QTATĐ hoặc khi chưa chắc chắn công việc đã đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn. Khi thực hiện công việc tại hiện trường 100% người lao động luôn tự hỏi và trả lời 3 câu hỏi trước khi làm công việc gồm: Những mối nguy nào có thể xảy ra khi thực hiện công việc này; Mức độ nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn do các mối nguy đó gây ra như thế nào; Biện pháp phòng tránh để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn khi tiến hành công việc này là gì. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trong công tác ATVSLĐ theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Ngay sau lễ phát động, Điện lực Ba Chẽ đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và xử lý sự cố cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị /.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 6119315