Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

29/03/2023 10:00

Ngày 29/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thúc đẩy phát triển sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh..

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật,  giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 17,4%; trồng rừng tập trung ước đạt 50% kế hoạch, gấp 1,86 lần so với cùng kỳ, trong đó diện tích trồng cây bản địa gấp 4,04 lần so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ước đạt 28,5% kế hoạch, đạt 74,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 2,33 lần so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ cả về giá trị và tỷ lệ, đạt 21,7 % kế hoạch vốn đã phân bổ, đạt 15,9% kế hoạch tỉnh giao, đứng đầu trong khối 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, chỉ số DGI tăng từ thứ hạng 12 lên thứ hạng 3/13 địa phương; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công  năm 2023; báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy 3 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả trên các lĩnh vực đạt được của hệ thống chính trị từ huyện tới cở sở trong quý I. Đồng thời yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; tăng cường công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đặc biệt là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức chức danh lãnh đạo quản lý; quan tâm công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, tổ chức lớp kết nạp đảng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ; tiếp tục tăng cường công tác, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hệ thống Dân vận và MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm; thúc đẩy phát triển sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát các ý kiến chất vấn,  trả lời chất vấn; giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới các kỳ họp; chuẩn bị chu đáo toàn diện, tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 về “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Trọng tâm là,tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn đến hết quý II đạt tối thiểu 60% dự toán cả năm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn cả năm; quan tâm công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giảm nghèo; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh./.        

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 718
Đã truy cập: 6870548