Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/03/2023 09:30

Ngày 29/3, Đảng bộ Thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 2,5 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện, đặc biệt là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua đánh giá xếp loại của Đảng bộ đối với các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết, trong đó có 7/13 chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3%/năm; tỷ lệ thu hút tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 96% mục tiêu Nghị quyết; cơ cấu kinh tế tăng về giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; giá trị thương mại - dịch vụ, các ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm đạt trên 15%, riêng công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 8,65% so với Nghị quyết Đại hội; phát triển mới được 19 doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12% so với KH huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được chấn chỉnh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhiều công trình được đầu tư xây dựng đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của thị trấn ngày càng khang trang; tỷ suất sinh đạt 111,1% mục tiêu nghị quyết, 3/3 trường trên địa bàn đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 100% mục tiêu Nghị quyết; duy trì giữ vững 8/8 khu phố văn hóa đạt 100%, hàng năm có trên 90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên đạt 50%, vượt mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ thu gom rác thải rắn ở đô thị đạt mục tiêu Nghị quyết; số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 99% mục tiêu Nghị quyết. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được triển khai có hiệu quả.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; trong thời gian tới, Đảng bộ Thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng đáp ứng được xu hướng đô thị hóa gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; trong đó xác địch điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết như: Điều chỉnh phát triển đảng viên mới 3%/năm thay cho kết nạp từ 5 đến 6 đảng viên mới/năm; điều chỉnh lại thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt 100% thay cho tăng bình quân hàng năm 12% so với kế hoạch huyện giao; điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Quốc gia giai đoạn 2021 - 2026 xuống còn 0% thay cho chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo là dưới 0,5%; bổ sung chỉ tiêu phấn đấu có 01 doanh nghiệp hoặc HTX hoạt động lĩnh vực dịch vụ du lịch và phấn đấu hàng năm trồng mới 10 ha cây gỗ lớn, cây bản địa, dược liệu.  

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã nỗ lực, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên;nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án, công trình xây dựng hạ tầng giao thông, thiết chế, văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản; triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa - xã hội; nâng chất chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tăng cường công tác xây dựng và củng cố quốc phòng - quân sự địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho công tác diễn tập phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị trấn./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 6119381