Ba Chẽ: Nghe báo cáo kết quả công tác rà soát các công trình nước sạch và diện tích trồng cây dược liệu

04/04/2023 15:00

Ngày 03/4, UBND huyện Ba Chẽ tổ chức cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện tới cơ sở để nghe báo cáo kết quả công tác rà soát các công trình nước sạch và diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; trong đó để thực hiện nội dung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung, nước sinh hoạt phân tán tại các khu vực nông thôn, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, đảm bảo nước sinh hoạt, phục vụ tưới tiêu, sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân. Kết quả đánh giá, rà soát của các Tổ công tác, hiện 7 xã trên địa bàn huyện có tổng số 4.360 hộ, thuộc 58/66 thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch sinh hoạt; trong đó có 4.338/4.360 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 99,5% và 2.965/4.360 hộ được sử dụng nước sạch sinh hoạt, đạt tỷ lệ 68%. Các hộ hiện sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nguồn nước sạch sinh hoạt từ các công trình: Hồ chứa nước 4 xã vùng cao xã Lương Mông; Hồ chứa nước Khe Lọng Trong, xã Thanh Sơn; Hồ chứa nước Khe Mười xã Đồn Đạc; công trình nước sinh hoạt Khe Lầm, thôn Tầu Tiên, xã Đồn Đạc; trạm xử lý nước Thị trấn Ba Chẽ và các công trình nước sinh hoạt tự chảy của các thôn. Hiện trên địa bàn bàn huyện có tổng số 29 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu vực nông thôn; trong đó các công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu, sản xuất của nhân dân.

Qua rà soát, diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện hiện cơ bản phát triển tốt với các loài cây chủ yếu là Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm và cây dược liệu khác; nhân dân  đã và đang hưởng ứng, tích cực đầu tư vào trồng, chăm sóc các sản phẩm dược liệu.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, cuộc họp đã tập trung thảo luận đánh giá, kết quả công tác rà soát các công trình nước sạch và diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện. Đồng thời dành nhiều thời gian, tập trung thảo luận vào các phương án, giải pháp thiết thực nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả các công trình và nhân rộng diện tích, hiệu quả cây dược liệu trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, nội dung công tác rà soát các công trình nước sạch và diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện là những nội dung đặc biệt quan trọng trong thực hiện nội dung chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu: các cơ quan chuyên môn huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã thực hiện hiệu quả công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư xây dựng; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số dự án cấp nước, trên tinh thần phải đảm bảo nguồn sinh thủy, tính khả thi và hiệu quả cao với mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch từ 68% lên 72% năm 2023, tăng ít nhất 175 hộ trở lên và 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đề xuất giải pháp sửa chữa và nâng cấp công trình nước sinh hoạt tự chảy, phục đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Trên cơ sở số liệu cung cấp của các Tổ công tác của huyện, UBND các xã tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát chặt chẽ, thống kê chi tiết, đầy đủ số lượng hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch sinh hoạt, nhất là đối với các hộ chưa được sử dụng nước hợp sinh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, duy tu, bảo dưỡng các dự án sau đầu tư; bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy; ban hành các quy chế, chế tài quản lý, bảo vệ nguồn nước, xử phạt nghiêm minh các trường hợp đục phá, hủy hoại đường ống cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu… nhằm bảo đảm công trình cấp nước được duy trì bền vững, phát huy hiệu quả cao nhất, phục vụ đời sống nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: UBND xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chính sách hỗ trợ  trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; vận động, hướng dẫn nhân dân, các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức, doanh nghiệp nhân rộng diện tích trồng cây dược liệu, trong đó phải chú trọng việc hướng dẫn quy trình, ứng dụng, vận dụng KHKT, công tác phòng, chống dịch bệnh hại trên cây trồng dược liệu để nười dân và các tổ chức an tâm trong quá trình tham gia thực hiện các dự án; bảo đảm mục tiêu, kế hoạch trồng cây dược liệu đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 82
Đã truy cập: 6597548