Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023

02/06/2023 14:30

Ngày 02/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 5, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Thực hiện hiệu quả các nội dung chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Tổ chức tốt lễ công bố Quyết định kết nạp đảng cho 32 quần chúng ưu tú nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác; phát động cuộc thi tìm hiểu “ Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” và sinh hoạt chính trị học và làm theo Bác với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI; Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Cuộc diễn tập PCTT-TKCN & PTDS huyện… Chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Đảng. Công tác Tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thúc đẩy phát triển sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 1.174,4 ha, đạt 94,1% kế hoạch; tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 2.207 ha, đạt 73,5% kế hoạch; trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn  (Lim, Lát, Giổi) đạt 188,97 ha, đạt 45% kế hoạch; diện tích trồng cây dược liệu đạt 53,28 ha, đạt 70,7% kế hoạch, bằng 119% cùng kỳ; phê duyệt 08 phương án hỗ trợ trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa cho 189 hộ  với tổng diện tích 339,4ha; thu ngân sách nhà nước địa bàn lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 15,5 tỷ đồng, bằng 63,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 135 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu Quốc gia tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả; trong đó đã phân bổ cho 03 dự án khởi công mới, 03 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng; giảm được 20/35 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,27%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,89%. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời; các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; đảm bảo vật tư, y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian, nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai các phong trào thi đua, các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023);Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/HU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; kết quả Cuộc diễn tập PCTT-TKCN & PTDS huyện; đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tháng 5 và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023; công tác tổ chức, cán bộ cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ sở Đảng tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; quán triệt, nghiêm túc, học tập, tuyên truyền triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.  Nhất là cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức chức danh lãnh đạo quản lý; quan tâm công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; tiếp tục tăng cường công tác, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hệ thống Dân vận và MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm; thúc đẩy phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát các ý kiến chất vấn,  trả lời chất vấn; giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri  và nhân dân gửi tới các kỳ họp; chuẩn bị chu đáo toàn diện, tổ chức thành công Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026…

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 về “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Trọng tâm là, tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn đến hết tháng 6 đạt trên 50% dự toán cả năm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn cả năm. Quan tâm công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giảm nghèo; ; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác quản lý, giám sát học sinh, thanh thiếu nhi trong dịp hè, phòng chống đuối nước cho trẻ em; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh.           

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đặc biệt nhấn mạnh: Đợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2023) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các cấp, các ngành; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, hội doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, phải tiếp tục nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các phần việc, các nhiệm vụ đã đăng ký và cam kết thực hiện. Giao UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tiến độ thực hiện các nội dung thi đua, các công trình chào mừng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5797
Đã truy cập: 6597435