Ba Chẽ tỷ lệ hộ nghèo còn 0,27% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

17/06/2023 11:30

Tính đến thời điểm 31/12/2022 huyện Ba Chẽ còn 35 hộ nghèo và 56 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; trong số 35 hộ nghèo chủ yếu là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: việc làm 02 hộ, Người phụ thuộc trong gia đình 18 hộ, dinh dưỡng 03 hộ, chất lượng nhà ở 09 hộ, diện tích nhà ở bình quân đầu người 08 hộ, nhà tiêu hợp vệ sinh 08 hộ, sử dụng dịch vụ viễn thông 14 hộ và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 12 hộ.

Tính đến 14/6/2023 toàn huyện đã giảm được 20 hộ nghèo và 06 hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 Quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023 - 2025; huyện Ba Chẽ đã tâp chung tuyên truyền các văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các thôn, khu phố; tổ chức tập huấn quy trình rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên BCĐ giảm nghèo huyện, thành viên BCĐ giảm nghèo các xã, thị trấn và 66 trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện; đồng thời ban hành kế hoạch kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuấn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023- 2025.

Ngày hội việc làm tuyên truyền, vận động người dân đi lao động tại các khu sản xuất, các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện.

Trong năm 2023, huyện phấn đấu giảm 35 hộ nghèo, toàn huyện không còn hộ nghèo và giảm 11 hộ cận nghèo trở lên; củng cố, nâng cao chất lượng giảm nghèo năm 2022 đã đạt, không có tái nghèo và phát sinh nghèo trong năm 2023. Để đạt được mục tiêu đó, huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc chương trình nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội; vận động hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào các mô hình phát triển sản xuất, chú trọng việc phát triển trồng rừng gỗ lớn trồng, trồng cây dược liệu, vận động người dân đi lao động tại các khu sản xuất, các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện.

Tính đến 14/6/2023 toàn huyện đã giảm được 20 hộ nghèo và 06 hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023 - 2025. Như vậy đến nay số hộ nghèo còn 15/5.627 hộ, chiếm 0,27% (giảm 0,35% so với cuối năm 2022). Hộ cận nghèo còn 50/5.627 hộ, chiếm tỷ lệ 0,89% (giảm 0,11% so với cuối năm 2022)./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1584
Đã truy cập: 6898016