UBND huyện cho ý kiến về dự thảo Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050

14/07/2023 14:30

Ngày 14/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Hiện trên địa bàn huyện có 04 tuyến đường tỉnh (ĐT.329, ĐT.330, ĐT.330B, ĐT.342) và tổng số 370 tuyến đường huyện, đường xã, đường liên thôn, đường ngõ xóm… với tổng chiều dài 315 km. Mặc dù hạ tầng giao thông của huyện trong nhưng năm qua đã được Tỉnh quan tâm, đầu tư cải thiện đáng kể, xong thực tế vẫn bộc lộ nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, về cơ bản các tuyến đường chưa đạt chuẩn về cấp, loại; nhiều tuyến đầu tư từ lâu đã xuống cấp, hư hỏng cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp, làm mới. 

Xác định cơ sở hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cùng với việc lập Quy hoạch vùng huyện Ba Chẽ, quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Chẽ và các quy hoạch nông thôn mới các xã, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã ban hành Thông báo số 248-TB/HU ngày 14/8/2022 chỉ đạo rõ tính cấp thiết cần lập Đề án phát triển hệ thống giao thông của huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 để có cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông theo hướng thuận lợi - hiệu quả - an toàn kết nối liên thông với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh; góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước mắt cũng như lâu dài.

Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 được triển khai thực hiện với mục tiêu đột phá như: Tiếp tục đề xuất nâng cấp 4 tuyến đường tỉnh hiện có (ĐT.329, ĐT.330, ĐT.330B, ĐT.342) kết nối giao thương với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thành phố Hà Nội, Hải Phòng... Làm mới đường tỉnh 343 đạt quy mô cấp III, từ 2 đến 4 làn xe; đến năm 2050 nghiên cứu xây dựng tuyến Tân Tiến- Làng Mới. Nâng cấp 6 tuyến đường huyện hiện có và làm mới 09 tuyến đạt quy mô cấp IV, cấp V. Nâng cấp và xây mới hệ thống đô thị theo quy hoạch xây dựng Thị trấn Ba Chẽ theo tiêu chí hạ tầng đô thị loại IV. Nâng cấp 28 tuyến đường xã hiện có và làm mới 05 tuyến đạt quy mô đường cấp V, cấp VI. Nâng cấp 107 tuyến đường trục thôn hiện có và làm mới 31 tuyến, đạt quy mô cấp A, cấp B. Nâng cấp 147 tuyến đường ngõ xóm hiện có và làm mới 45 tuyến đạt quy mô cấp B, cấp C. Nâng cấp 38 tuyến đường nội đồng, đường ra khu sản xuất hiện có và làm mới 45 tuyến đạt quy mô cấp A, cấp B. Xây dựng bến xe Ba Chẽ mới, quy mô bến xe loại III, diện tích 1,8 ha gần đường tỉnh 343 mới; bố trí mỗi xã 01 điểm đậu, đỗ xe với diện tích từ 0,5 ha đến 0,8 ha. Thực hiện cải tạo, nạo vét thông luồng và xây dựng kè kết hợp giao thông hai bờ sông Ba Chẽ khu vực Thị trấn mở rộng; nâng cấp quy mô cảng thủy nội địa xã Nam Sơn; cảng thủy nội địa Cái Gian; các bến thuyền tại Thị trấn Ba Chẽ và các cảng, bến thủy phục vụ quốc phòng- an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo dự thảo Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050; tập trung đánh giá hiệu quả của Đề án về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cảnh quan, môi trường; xác định nguồn lực, lộ trình cùng các giải pháp tổ chức thực hiện, nhằm phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng, bảo đảm  phát triển giao thương, phát triển kinh tế, xã hội, kết nối du lịch và là lực đẩy cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, mục tiêu ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch chung vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 cùng mục tiêu thực hiện 3 đột phá chiến lược, đáp ứng yêu cầu giao thương, liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ hiệu quả chương trình Nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng Đề án của các cơ quan chuyên môn huyện và đơn vị tư vấn cũng như các ý kiến, giải pháp tham góp của các đại biểu vào dự thảo đề án. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, đảm bảo đúng với mục tiêu của đề án đề ra. Yêu cầu, các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung cần thiết hoàn thiện đề án, sớm trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của đề án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến cây, phục vụ xây dựng các dự án, công trình giao thông… thực hiện đồng bộ, hiệu quả các bước tiếp theo của Đề án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2690
Đã truy cập: 7749533