Thông báo đấu giá tài sản vật tư, vật liệu thu hồi sau phá dỡ, hủy bỏ từ xe ô tô TOYOTA, số loại Corolla

07/08/2023 10:00

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-TTĐGQN ngày 21/7/2023 về đấu giá tài sản vật tư, vật liệu thu hồi sau phá dỡ, hủy bỏ từ xe ô tô TOYOTA, số loại Corolla của UBND huyện Ba Chẽ.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên, địa chỉ của ngưòi có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ; đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ; địa chỉ: Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá): Ngày 17/8/2023, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, tại Trung tâm.

4. Tên tài sản đấu giá: Lô tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi sau phá dỡ, hủy bỏ từ xe ô tô TOYOTA, số loại Corolla GL của UBND huyện Ba Chẽ.

5. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ; địa chỉ: Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

6. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 145.120.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

7. Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)/01 hồ sơ; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 09/8/2023 (trong giờ hành chính), địa điểm tại mục 5 Thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 01/8/2023 đến ngày 14/8/2023 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại: 02033.508028./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2845
Đã truy cập: 7263256