UBND huyện đánh giá, kiểm điểm tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện

11/08/2023 15:00

Ngày 11/8, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 08/8/2023, toàn huyện đã trồng được 228,94 ha cây gỗ lớn, 404,3 ha cây bản địa.

Thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm về “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” và Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn loài cây Lim, Lát, Giổi của UBND huyện; trong thời gian qua UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện và nhân dân đã quyết liệt vào cuộc, tranh thủ các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ tích cực chuyển đổi từ loài cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loài cây gỗ lớn; cây bản địa và cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; quyết tâm thực hiện mục tiêu trồng rừng gỗ lớn đạt 420 ha, cây bản địa 520 ha và 120 ha cây dược liệu năm 2023.

Tính đến ngày 08/8/2023, toàn huyện đã trồng được 228,94 ha cây gỗ lớn Lim, Lát, Giổi, đạt 54,51% kế hoạch, bằng 52,6% so với cùng kỳ. Tiêu biểu là xã Lương Mông đạt 137,5% kế hoạch; xã Minh Cầm đạt 119,7% kế hoạch; xã Thanh Sơn đạt 101,5% kế hoạch; Ban Quản lý rừng phòng hộ đạt 100,5% kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số đơn vị đạt chỉ tiêu thấp, chưa đảm bảo tiến độ đề ra như xã Thanh Lâm, Nam Sơn và Công ty CP Kim Long.

Về thực hiện trồng cây bản địa (Quế, Sa mộc, Thông), hiện nay toàn huyện đã trồng được 404,3 ha, đạt 77,75% KH, bằng 49,9% cùng kỳ; trong đó xã Đồn Đạc thực hiện đạt 166,3% vượt chỉ tiêu kế hoạch. Có 03 xã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch giao gồm xã Lương Mông, xã Minh Cầm và Thị trấn. Có 04 xã thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch gồm các xã Đạp Thanh, Nam Sơn, Thanh Sơn và Thanh Lâm. Công ty CP phát triển rừng Bền Vững đã trồng 25,2 ha cây bản địa gồm: 7 ha cây Đàn Hương, 3,2 ha cây Bồ kết và 15 ha cây Dó bầu.

Tính đến ngày 8/8/2023, toàn huyện đã trồng được 68,49 ha cây dược liệu.

Đối với thực hiện trồng cây dược liệu (Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm…) các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã trồng được 68,49 ha, đạt 57,12% KH, bằng 156,7% cùng kỳ; trong đó 02 xã đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch gồm xã Minh Cầm đạt 112,5% và xã Thanh Lâm đạt 107,6%. Có 04 xã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch giao gồm xã các Lương Mông, Đạp Thanh, Nam Sơn và Đồn Đạc. Công ty CP phát triển rừng Bền Vững đạt 80% kế hoạch giao; Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ và Công ty CP Kim Long chưa triển khai trồng cây dược liệu theo kế hoạch giao.

Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu năm 2023, trong các tháng cuối năm 2023 các doanh nghiệp, HTX phải trồng mới 145,2 ha cây gỗ lớn và28 ha cây dược liệu. Các xã, thị trấn phải trồng mới 55,83 ha cây gỗ lớn, 230,4 ha cây bản địa và 23,46 ha cây dược liệu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; kiểm điểm, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, trong thực hiện trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, trồng cây dược liệu; đồng thời đề ra các giải pháp thiết thưc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu là chủ trương đặc biệt quan trọng của Tỉnh cũng như huyện đề ra; bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quyết tâm trong thực hiện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu.

Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền vận động các chủ rừng và người dân đẩy nhanh tiến độ triển khai trồng các loài cây gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu tại các vị trí đã chuẩn bị hiện trường đảm bảo tiến độ đến 30/9/2023 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao; tiếp tục rà soát dư địa trên địa bàn có điều kiện phù hợp để trồng rừng lim, lát, giổi theo Đề án khoanh vùng trồng rừng gỗ lớn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để trồng rừng gỗ lớn tại khu vực rừng cộng đồng, đất do UBND xã quản lý; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc diện tích rừng đã trồng và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây trồng, tích cực phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo diện tích rừng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển bền vững.

Đối với các doanh nghiệp, HTX tiếp tục huy động nguồn vốn, nhân lực triển khai trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa đảm bảo hoàn thành diện tích trồng rừng gỗ lớn theo đúng cam kết với UBND huyện và trồng xen kẹp cây dược liệu dưới tán rừng gỗ lớn; thực hiện tốt vai trò tiên phong trong trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu theo đúng định hướng của huyện; xây dựng các mô hình mẫu về trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu để nhân dân trên địa bàn học tập và làm theo./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 374
Đã truy cập: 7632943