Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Ba Chẽ

15/08/2023 15:00

Ngày 15/8, Đoàn công tác Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Nguyễn Hoàng Ánh - Quyền Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường làm việc với huyện Ba Chẽ về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác làm việc tại Cụm công nghiệp Nam Sơn.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.

Đoàn công tác kiểm tra công tác thu gom, phân loại xử lý rác tại nguồn.

Trong thời gian qua, việc thực hiện các tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống trên địa bàn huyện đã được Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo kịp thời; đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện đã luôn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Ngày thứ 7 Nông thôn mới, Ngày chủ nhật xanh”; vệ sinh môi trường; quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại xử lý rác thải, chất thải; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng; vẽ tranh tường; trồng hoa, cây xanh bóng mát…từ đó cảnh quan, môi trường nông thôn và đô thị được cải thiện rõ rệt, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao… Đặc biệt, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cùng sự vào cuộc tích cực của cả Hệ thống chính trị sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay 7/7 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới; huyện Ba Chẽ đạt và hoàn thành 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý,vận hành các lò đốt rác trên địa bàn huyện.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Nam Sơn; công tác thu gom, phân loại rác thải rắn, nhựa hữu cơ tại điểm tập kết, trung chuyển rác tại một số thôn khu, phố; kiểm tra hộ tiểu thương thu gom rác thải tái chế, các mô hình thu gom, phân loại hữu cơ, tuyến đường hoa tiêu biểu khu dân cư; kiểm tra công tác phân loại rác và quy trình vận hành lò xử lý rác tại các xã, thị trấn.

Đoàn công tác làm việc với huyện Ba Chẽ.

Sau khi kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở, Đoàn công tác đã làm việc với huyện với huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống, đồng thời thảo luận, làm rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện theo Công văn số 5707/BTNMT-KSONMT ngày 20/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho ý kiến đối với kết quả mức độ đạt các tiêu chí về Môi trường của huyện Ba Chẽ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Trong đó, tập trung làm rõ thêm một số nội dung kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã trên địa bàn huyện; kết quả xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; nhất là trong thực hiện kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp huyện về các nội dung (tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường tại 06 khu xử lý chất thải sinh hoạt; kết quả thực hiện phân loại chất thải tại hộ gia đình; thực hiện các mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo hướng dẫn của Bộ TN&MT; Cụm công nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải nhựa được xử lý; định hướng chi tiết kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Ánh - Quyền Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Ánh - Quyền Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống của huyện Ba Chẽ, nhất là thực hiện tốt các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu công văn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; trọng tâm là nâng cao chất lượng tiêu chí Môi trường theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ TN&MT; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại, xử rác thải tại nguồn, phân loại xử lý chất thải, rác thải rắn; công tác khai thác, quản lý vận hành hiệu quả các lò đốt rác; hoàn thiện các công trình xử lý nước thải ngầm; công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn… thực hiện tốt tiêu chí môi trường và môi trường sống theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 26/4/2023 của Huyện ủy Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ. Đề nghị huyện Ba Chẽ tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên đoàn công tác; bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ liên quan, sớm trình Bộ TN&MT xem xét, thông qua kết quả mức độ đạt các tiêu chí về Môi trường, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1256
Đã truy cập: 7510278