Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 43 ô đất tại các xã Lương Mông, Đồn Đạc (lần 2)

14/08/2023 14:00

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có Thông báo số 63/TB-TTDVĐGTSQN ngày 08/8/2023 về đấu giá quyền sử dụng đất của 43 ô đất, tổng diện tích là 5.122,5 m2 tại các xã Lương Mông, Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

NỘI DUNG THÔNG BÁO NÊU RÕ:

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ba Chẽ; đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ; địa chỉ: Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá): Ngày 30/8/2023, bắt đầu từ 08h00’; địa điểm tại trụ sở UBND xã Đồn Đạc, địa chỉ: xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cùa 43 ô đất, tổng diện tích là 5.122,5 m2. Trong đó, 16 ô đất thuộc Quy hoạch Trung tâm hành chính và Khu dân cư tự xây xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (lần 2) và 27 ô đất thuộc Quy hoạch Khu Trung tâm xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng.

- Giá khởi điểm của các ô đất đấu giá: Từ 4.870.000 đồng/m2 đến 6.790.000 đồng/m2.

- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng của 43 ô đất đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất.

- Tiền đặt trước: Từ 110.440.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất đến 276.353.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/8/2023 đến 11h30’ ngày 29/8/2023.

Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ ô đất): Tại các ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính và Khu dân cư tự xây xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (lần 2) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. 

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 16/8/2023 (trong giờ hành chính), tại thực địa các ô đất đấu giá có địa chỉ tại mục 5 Thông báo này.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 11/8/2023 đến ngày 25/8/2023 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

- Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 23/8/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tinh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngày 24/8/2023 tại trụ sở UBND xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngày 25/8/2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ. Địa chỉ: thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần, theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 02033508028 hoặc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ.

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, Điểu 38 Luật Đấu giá tài sản 2016).

- Người có nhu cầu mua tài sản trên, khi đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá cần mang theo: 01 bản Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/số định danh điện tử (bản sao công chứng hoặc chứng thực)./.

 

Bản đồ các ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính và Khu dân cư tự xây xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (lần 2) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3622
Đã truy cập: 7289271