Ba Chẽ nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

22/08/2023 15:30

Năm 2023, trên tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ; huyện Ba Chẽ xác định chủ đề công tác năm “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” với 24 chỉ tiêu trọng tâm; đồng thời giao 45 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện, 33 nhiệm vụ giao cho khối xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Qua 8 tháng đầu năm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, 3 nội dung, lĩnh vực của chủ đề công tác năm đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm, đồng bộ, hiệu quả của cả Hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” là huyện đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là thực hiện hiệu quả 4 nhóm tiêu chí, gồm (nhóm tiêu chí về tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập, giảm nghèo gắn với chương trình xóa nhà tạm; nhóm tiêu chí về nước sạch, môi trường sống gắn với cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; nhóm tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và nhóm tiêu chí về cải cách hành chính và an ninh nông thôn). Đến nay, xã Nam Sơn đạt 16/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh trung bình đạt 14,5 tiêu chí, 65,5/75 chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; 2 xã Lương Mông, Minh Cầm đạt 2/6 tiêu chí, 7/15 chỉ tiêu Nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 2/9 tiêu chí, 25/38 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao. 

Huyện đặc biệt chú trọng công tác chính sách dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tích cực công tác triển khai các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; đề án xây dựng nhà ở tái định cư;công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho gia đình người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, trên quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, hiện đã giải quyết việc làm mới cho 408/550 lao động, đạt 74,2% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84% kế hoạch đề ra. Công tác giảm nghèo theo chuẩn đa chiều của Chính phủ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đến nay, huyện đã giảm 20/35 hộ nghèo và 6/11 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,27%, hộ cận nghèo còn 0,89%.  

Cùng với đó, xác định mục tiêu cung cấp nước sạch ổn định, hợp quy chuẩn phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; trực tiếp các đồng chí Lãnh đạo huyện xuống cơ sở kiểm tra, rà soát, chỉ đạo xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi, để cung cấp nguồn nước ổn định cho nhân dân. Hiện tổng số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 99,5%; số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt tỷ lệ 70%, đạt 97,2% kế hoạch. 

Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, huyện cũng ưu tiên dành các nguồn lực chủ yếu đầu tư cho hạ tầng giao thông đồng bộ, nhằm tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và tăng điều kiện thụ hưởng cho nhân dân. Hiện đã và đang hoàn thành tiến độ 6 dự án trọng điểm, điển hình như: công trình Cầu nối tỉnh lộ 330 với trung tâm Thị trấn kết hợp với kè chống sạt lở tuyến đường trục chính và khu dân cư Thị trấn; dự án Nghĩa trang nhân dân thị trấn Ba Chẽ; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Tân Tiến qua thôn Lang Cang đến thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc… Kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ lắp đặt 700 cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho các xã trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng nhằm củng cố mục tiêu xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; an toàn. 

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương cũng quyết liệt tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng CCHC, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý; bảo đảm an ninh trật.. tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. 

Mục tiêu “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” luôn được Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở xác định là mục tiêu cốt lõi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân sẽ được thực hiện xuyên suốt, mang lại cuộc sống ấm no hơn, tốt đẹp hơn cho người dân huyện miền núi Ba Chẽ; góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền giữa các địa phương trong tỉnh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2468
Đã truy cập: 6916928