Hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

30/08/2023 09:00

Ngày 29/8/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Theo đó, UBND huyện Ba Chẽ quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 trước đây thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 09/9/2015; được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm quy hoạch tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 20/7/2015.

Lý do:

- Thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

- Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt gần 08 năm, nhưng đến nay Chủ đầu tư không còn nhu cầu triển khai.

- Quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 xã Nam Sơn đến năm 2040, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 29/3/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quyết định, văn bản liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thực hiện.

- Giao UBND xã Nam Sơn chủ trì, phối họp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý quỹ đất trên đảm bảo các quy định hiện hành; thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan trong khu vực quy hoạch chi tiết được biết.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, quản lý lưu trữ hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 đảm bảo đúng quy định.

Nội dung Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 15 tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ: 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3143
Đã truy cập: 7749986