Hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

30/08/2023 10:00

Ngày 29/8/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Theo đó, UBND huyện Ba Chẽ quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 29/5/2014.

Lý do:

- Thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

- Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt gần 9 năm, nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư có nhu cầu vào triển khai.

- Quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với Quy hoạch chung thị trấn Ba Chẽ đến năm 2040, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 12/5/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quyết định, văn bản liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thực hiện.

- Giao UBND thị trấn Ba Chẽ chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý quỹ đất trên đảm bảo các quy định hiện hành; thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan trong khu vực quy hoạch chi tiết được biết.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, quản lý lưu trữ hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ đảm bảo đúng quy định.

Nội dung Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Cụm tuyên truyền văn hoá thông tin tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ:


Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2922
Đã truy cập: 7749765