Hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ

30/08/2023 11:00

Ngày 29/8/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ.

Theo đó, UBND huyện Ba Chẽ quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ, được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 29/10/2013, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 29/7/2013; được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, địa điểm xây dựng tại văn bản số 2934/UBND ngày 12/6/2013.

Lý do:

- Thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

- Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt gần 10 năm, nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư có nhu cầu vào triển khai.

- Quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với Quy hoạch chung thị trấn Ba Chẽ đến năm 2040, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 12/5/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quyết định, văn bản liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thực hiện.

- Giao UBND thị trấn Ba Chẽ chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý quỹ đất trên đảm bảo các quy định hiện hành; thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan trong khu vực quy hoạch chi tiết được biết.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, quản lý lưu trữ hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ đảm bảo đúng quy định.

Nội dung Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá các dân tộc huyện Ba Chẽ:

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2709
Đã truy cập: 7749552