Đoàn Công tác Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Ninh làm việc với huyện Ba Chẽ về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn nông thôn mới năm 2023

13/09/2023 16:30

Ngày 13/9, Đoàn Công tác Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với huyện Ba Chẽ để kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn nông thôn mới năm 2023. Làm việ với đoàn công tác có đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Kiểm tra công trình Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Chẽ.

Năn 2022 huyện Ba Chẽ có tổng nguồn lực huy động vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 431 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 69 tỷ đồng,  ngân sách cấp huyện gần 20 tỷ đồng, ngân sách xã trên 65 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án gần 336 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 6 tỷ đồng, vốn dân đóng góp trên 420 triệu đồng. Đến nay huyện đã giải ngân vốn đạt 100%.

Trong năm 2023, kế hoạch huy động và phân bổ vốn thực hiện trên địa bàn huyện là gần 600 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh trên 55 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện trên 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án  trên 509 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 3,3 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2023 đã giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 29,56% kế hoạch; đối với dự án, phương án phát triển sản xuất hiện nay chưa phân khai là do chưa có danh mục dự án, nhiệm vụ được phê duyệt.

Kiểm tra công trình chỉnh trang khu dân cư trung tâm thôn Cái Gian, xã Nam Sơn.

Kiểm tra công trình Trung tâm thể thao xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu cho thấy, huyện Ba Chẽ đã đã cụ thể hóa các Nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo được huyện triển khai bài bản, chi tiết như việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; các Nghị quyết phân bổ, bố trí nguồn vốn hàng năm cho các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình xây dựng nông thôn mới và các Đề án trọng điểm năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, rõ trách nhiệm từ người đứng đầu đến các phòng ban trong huyện để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu tham gia thành viên Ban chỉ đạo các cấp; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện được giao phụ trách địa bàn đi kiểm tra, tham gia các phòng trào “thứ 7 nông thôn mới”, “chủ nhật xanh, sạch, đẹp” tại các thôn, bản, khu dân cư để chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đến hết năm 2022, huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới đúng với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt trên 66 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện là còn 44 hộ (chiếm 0,79%); tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước nước sạch đạt 69,97%.

Qua kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2022 và năm 2023 cho thấy các dự án được đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, đáp ứng được các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch; các công trình đều đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị huyện Ba Chẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, quyết định văn bản hướng dẫn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nhất là các văn bản mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, Trung ương mới ban hành; rà soát xác định rõ phần vốn phát triển sản xuất thực hiện được trong năm 2023 đối với ngân sách tỉnh hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để triển khai sớm theo kế hoạch; chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư công trình đảm bảo theo các quy định của Luật Đầu tư công; Luật xây dựng; nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu của các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021-2025./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2320
Đã truy cập: 7269398