Thường trực Huyện ủy đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện chủ đề công tác năm 2023

19/09/2023 16:00

Ngày 19/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” 9 tháng đầu năm; cho ý kiến công tác chuẩn bị Lễ công bố huyện Ba Chẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và Lễ Hội Trà hoa vàng lần thứ IV. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến tiến độ thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Theo đó, thực hiện mục tiêu “Thúc đẩy phát triển sản xuất” trong 9 tháng đầu năm, huyện tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu. Đến nay, tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 3.300 ha, đạt 110% kế hoạch; diện tích trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) đạt 300 ha, đạt 71,4% kế hoạch; trồng cây bản địa đạt 450ha, đạt 86,5% kế hoạch; trồng cây dược liệu đạt 75 ha, đạt 62,3% kế hoạch; phối hợp triển khai cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích hơn 9.488ha, cho 1.003 hộ tại các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng cây gỗ lớn và cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Thanh Sơn và quy hoạch Dự án chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng gỗ lớn tại thôn Nước Đừng, xã Đồn Đạc. Trồng thử nghiệm thành công Mô hình trồng lúa mới J02 quy mô 20ha tại xã Đồn Đạc cho năng suất cao; Triển khai hiệu quả  Mô hình chăn nuôi bò sinh sản; Mô hình nuôi dũi sinh sản, thương phẩm theo hướng liên kết sản xuất; Xây dựng thương hiệu gà đồi dược liệu Ba Chẽ. Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP hiện có; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm Hoa Trà hoa vàng khô tham gia dự thi sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia...

Về lĩnh vực “Bảo vệ môi trường”, huyện tập trung cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên thai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước và Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 26/4/2023 về “Về bảo vệ môi trường bền vững huyện Ba Chẽ gắn với dòng sông Ba Chẽ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập trung ưu tiên triển khai các dự án phục vụ công tác quản lý đất đai; khắc phục tình trạng mở đường vận xuất lâm sản trái phép; giảm thải rác thải nhựa, phòng chống sạt lở, phục hồi cảnh quan, chất lượng nước, bảo vệ hành lang bờ sông Ba Chẽ quyết liệt tăng cường các giải pháp thu gom, xử lý rác thải, chất thải; bảo vệ, phòng chống ô nhiễm tài nguyên đất, tài nguyên nước... Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; tỷ lệ dân số ở Thị trấn được cung cấp nước sạch đạt 99%; 100% hệ thống khu xử lý rác được đầu tư vận hành thường xuyên có hiệu quả.

Về mục tiêu “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, huyện tiếp tục chú trọng ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nâng cao chất lượng CCHC, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho nhân dân...Nổi bật là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 5 công trình thiết yếu khởi công mới năm 2023; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống cho nhân dân; giải quyết việc làm mới cho 633 lao động, đạt 115,1% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,09%, hộ cận nghèo còn 0,75%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm...hoàn thành hỗ trợ lắp đặt 700 cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho các xã với tổng kinh phí 1,61 tỷ đồng; tiếp tục củng cố mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp nông thôn; tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 77 năm Ngày thành lập huyện và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm cao của Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” trong 9 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung, giải pháp quan trọng tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung Chủ đề công tác năm trong những tháng cuối năm 2023, thực hiện thắng lợi mục tiêu trọng tâm, trọng điểm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Tập trung ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới, huy động sự tích cực vào cuộc của cả Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai, thực hiện, hiệu quả và chất lượng; tiếp tục phát triển, nhân rộng các dự án phát triển sản xuất, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngồn vốn (26,6 tỷ đồng) hỗ trợ phát triển sản xuất, thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia; phát triển thương hiệu các sản phẩm OCOP địa phương. Chú trọng nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy nổ, phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai mưa, lũ.... hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 70 triệu đồng; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm giảm còn 0,0%. Trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và người dân tích cực vào cuộc, ra sức thi đua bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành chủ đề công tác năm 2023 đã đề ra… Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần.

Toàn cảnh hội nghị.

Lễ công bố huyện Ba Chẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và Lễ Hội Trà hoa vàng lần thứ IV dự kiến sẽ được tổ chức trong 02 ngày 23 - 24/12/2023 tại Quảng trường 4-10. 

Trong chương trình Lễ công bố huyện Ba Chẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2022, các đại biểu và nhân dân sẽ đánh giá kết quả, cùng nhìn lại hành trình 12 năm vượt khó vươn lên của Hệ thống chính trị và các tầng nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện qua phóng sự minh họa; thực hiện nghi thức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Danh hiệu công nhận huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; Công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010 - 2022 và phát động thi đua xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo. 

Sau chương trình nghị sự của Lễ công bố huyện Ba Chẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới sẽ diễn ra nội dung khai hội Trà Hoa vàng lần thứ IV và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước do các nghệ sĩ, nghệ nhân, các diễn viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biểu diễn. 

Hội Trà hoa vàng lần thứ IV năm 2023 sẽ được tổ chức với nhiều nét mới, hấp dẫn. Trong ngày khai hội sẽ trưng bày 150 cây trà nhiều hoa, đẹp nhất được lựa chọn từ các trang trại, rừng trà, vườn trà trên địa bàn huyện, cùng các gian hàng Trà hoa vàng; sản phẩm OCOP, ẩm thực và các sản phẩm đặc hữu của các địa phương với quy mô hơn 20 gian hàng. Ban Tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động cho du khách thập phương thăm quan trang trại Trà Hoa vàng, mua các sảm phẩm hoa trà tươi, lá trà tươi, cây trà giống tại Thị trấn và các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Đạp Thanh; thăm các di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà; Lò sứ cổ; Nhà sinh hoạt cộng đồng dân tộc Dao tại xã Nam Sơn… Trong khuôn khổ chương trình khai hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc, mang nét đặc trưng riêng có của địa phương; đặc biệt là nội dung Thi cây Trà hoa vàng đẹp; gốc củ Ba kích tím đẹp, có trọng lượng lớn; giao lưu bóng đá nữ giữa huyện Ba Chẽ và huyện Bình Liêu; biểu diễn các ngành nghề truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy thống nhất chủ trương công tác chuẩn bị Lễ công bố quyết định, đón nhận Bằng công nhận huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Lễ Hội Trà hoa vàng lần thứ IV. Yêu cầu, Thường trực UBND huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn; các xã, thị trấn chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức Lễ công bố và Lễ hội Trà hoa vàng đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tạo sự phấn khởi, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc hữu Trà Hoa vàng và các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện trên các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, phát triển du lịch và các ngành nghề khác có thế mạnh của địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực động lực, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cũng trong chương trình, Thường trực Huyện ủy cũng nghe và cho ý kiến về công tác lãnh, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1390
Đã truy cập: 7510412