UBND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

21/09/2023 17:30

Ngày 21/9, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo phiên họp. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm “ Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Trong 9 tháng đầu năm, với sự nỗ lực quyết tâm cao, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh. Cả 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất  các ngành kinh tế theo giá hiện hành, ước đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng so với cùng kỳ, tăng 18,7% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 26,4% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đạt 2.258,2 ha, bằng 104,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 4.570,7 tấn, 4.309,1 tấn, bằng 98,2% cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.248,3 ha, vượt 10% kế hoạch; trong đó trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi) đạt 330 ha, đạt 71,4% kế hoạch, bằng 58,8% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 75 ha, gấp 1,25 lần cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 38 tỷ đồng; giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, ước đạt hơn 695 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ đến thời điểm 20 tháng 9 đạt hơn 592 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng so với cùng kỳ; phân bổ cho 35 dự án (20 dự án hoàn thành, 09 dự án chuyển tiếp, 06 dự án khởi công mới). Tỷ lệ giải ngân cơ bản đạt cao so với bình quân toàn tỉnh, đạt 42% kế hoạch vốn giao, đạt 60,1% so với kế hoạch vốn phân bổ đầu năm. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, các xã Lương Mông, Minh Cầm tích cực thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, trung bình đạt 2/6 tiêu chí, 7/15 chỉ tiêu; xã Nam Sơn quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, đến nay đạt 16/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu, tăng 2 tiêu chí, 6 chỉ tiêu so với đầu năm; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh chú trọng nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện theo các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, trung bình các xã đạt 14,5/19 tiêu chí, 65,5/75 chỉ tiêu, tăng 1-2 tiêu chí, 2-3 chỉ tiêu so với đầu năm; đến nay, huyện đạt 2/9 tiêu chí, 25/38 chỉ tiêu huyện Nông thôn mới nâng cao, tăng 1 tiêu chí, 6 chỉ tiêu so với đầu năm. Các chương trình mục tiêu Quốc gia tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả; trong đó đã phân bổ cho 03 dự án khởi công mới, 03 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng; giảm được 30/35 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,09%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,75% theo chuẩn nghèo của Chính phủ. 

Chương trình chuyển đổi số toàn diện; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, chỉ tiêu Chính quyền số hoàn thành 09/13 chỉ tiêu; chỉ tiêu Kinh tế số hoàn thành 04/05 chỉ tiêu; chỉ tiêu Xã hội số hoàn thành 04/11 chỉ tiêu. Chỉ số CCHC được cải thiện, Chỉ số PAR INDEX tăng 4 bậc, xếp hạng 3/13 địa phương, Chỉ số DGI tăng 08 bậc, xếp hạng 4/13 địa phương. Phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023) được triển khai rộng khắp, đã có 40 tập thể, cơ quan, đơn vị và 11 cá nhân đăng kí tham gia thực hiện; hoàn thành tiến độ 04 dự án, công trình gắn biển chào mừng. Công tác thu hút xúc tiến đầu tư; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được đặc biệt chú trọng; thu hút thêm 01 nhà đầu tư thứ cấp (Công ty TNHH dăm gỗ Đông Bắc) vào Cụm CN Nam Sơn; làm việc với 03 nhà đầu tư đăng ký tìm hiểu đầu tư vào địa bàn; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số lô thuộc cụm công nghiệp Nam Sơn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Cụm CN Nam Sơn giai đoạn 2 tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời. Công tác giáo dục đạt nhiều quả tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được chú trọng; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được quan tâm triển khai hiệu quả, đã có 1.180 lượt cá nhân, doanh nghiệp được vay vốn tín dụng, với tổng kinh phí đạt hơn 213 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 673 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cùng kỳ; tổng dư nợ tiền gửi đạt 542,7 tỷ đồng, tăng 5,4% cùng kỳ ,trong đó tiền gửi của người dân đạt 510 tỷ đồng; thực hiện giải quyết việc làm tăng thêm cho 633 lao động, đạt 115,1% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,1%, tăng 2,6 điểm % so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, UBND huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm như: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt  900 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 18,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu/người/năm; trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; giảm hộ cận nghèo xuống dưới 0,8%; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72,2%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý đạt 99,5%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,9%; tỷ lệ số hộ dân ở khu vực đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99%; tỷ lệ số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 72%... xã Nam Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững; kết quả thực hiện dự toán ngân sách; kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính; công tác Chuyển đổi số toàn diện cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của Thường trực UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn trong 9 tháng đầu năm; nhất là công tác triển khai thực hiện và hoàn thành các Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung các xã, thị trấn, Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, Quy hoạch khoanh vùng trồng rừng gỗ lớn; khởi công đồng loạt nhiều dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển; góp phần tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện và các xã, thị trấn tiếp tục bám sát, tập trung quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10- NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; Bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; chú trọng thực hiện công tác đầu tư công, tuân thủ các quy định, luật định; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, chỉ tiêu tăng thu ngân sách địa bàn. Tập trung ưu tiên toàn diện cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; đặc biệt chú trọng các tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh và 77 năm ngày thành lập huyện trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh thần kỷ luật, kỷ cương công vụ; quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện  chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trọng tâm trước mắt là, tiếp tục nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực; thực hiện quyết liệt, hiệu quả nội dung chủ đề công tác năm 2023 về “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; chỉ đạo đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn; khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và thúc đẩy phát triển sản xuất. Tập trung ưu tiên toàn diện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; đặc biệt chú trọng đến công tác triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được; trong đó khẩn trương khởi công bổ sung các công trình nước sạch, công trình thủy lợi, đảm bảo nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn cuối năm 2023 đạt tối thiểu 72%. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phấn đấu đạt mức cao nhất dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tập trung công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, phấn đấu hết 30/9 đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn, đến ngày 31/12 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công giai đoạn 2024 - 2025. Tích cực, chủ động công tác xúc tiến đầu tư, nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các thủ tục đầu tư trên địa bàn; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn 2 Cụm công nghiệp Nam Sơn. Hoàn thành tiến độ lập Quy hoạch dự án Trồng rừng gỗ lớn; Dự án Khu chăn nuôi kết hợp trồng cây dược liệu, cây gỗ; Đề án phát triển hệ thống giao thông, Đề án khoanh vùng trồng rừng gỗ lớn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phục vụ công tác quản lý đất đai, chú trọng công tác giao đất, giao rừng theo Nghị quyết số 34 của HĐND huyện, ưu tiên giải quyết cho các hộ dân thuộc đối tượng có đất phục vụ phát triển sản xuất, tạo việc làm. Quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 70 triệu đồng/người/năm. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động sẵn sàng các biện pháp, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; đảm bảo ANTT, ATGT, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ; chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX... Yêu cầu các cấp, các ngành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm và cả năm 2023 của địa phương./.

Bình Minh/ Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3096
Đã truy cập: 6878233