Uỷ ban MTTQ Ba Chẽ: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

31/10/2023 11:00

Ngày 30/10, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham gia ý kiến phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh tại hội nghị.

Đây là dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Nội dung phạm vi điều chỉnh, gồm: Quy định về số lượng, chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; Quy định mức khoán quỹ phụ cấp và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn, bản, khu phố và quy định mức hỗ trợ hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố.

Tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất đồng thuận với nội dung trong dự thảo Nghị quyết, khẳng định Nghị quyết được xây dựng là sự quan tâm, hỗ trợ chính sách của HĐND tỉnh động viên đội ngũ, cán bộ bán chuyên trách hoạt động thêm tích cực, chuyên sâu, ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời tập trung thảo luận sâu vào các vấn đề như: Sự cần thiết, tính cấp thiết, phù hợp của dự thảo Nghị quyết với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV và thực tiễn địa phương, đơn vị; tính hợp pháp, đúng dắn, khoa học, khả thi trong dự thảo Nghị quyết so với Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh… và một số vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu cũng kiến nghị cần tăng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thị trấn (bao gồm ở thôn, khu phố) từ 100 triệu đồng lên khoảng 200 triệu đồng/ năm; tương đương mỗi đoàn thể khoảng 40 triệu đồng/ năm, vì theo quy định hiện nay mỗi đoàn thể được cấp khoảng 20 triệu đồng/ năm là rất thấp, gây ảnh hưởng đến mọi hoạt động…Đề nghị tiếp tục quan tâm, nâng định   mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thôn, khu phố lên khoảng 150 triệu đồng/ năm để tăng cường các hoạt động thôn, khu phố.

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện nhấn mạnh: Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; các ý kiến tại hội nghị đều dựa trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Chẽ ghi nhận và tổng hợp ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3535
Đã truy cập: 7289184