Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Ba Chẽ dự ngày hội Đoàn kết toàn dân tại xã Minh Cầm

12/11/2023 19:30

Ngày 12/11, xã Minh Cầm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn Đồng Tán, Đồng Doong, Khe Áng và Đồng Quánh nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Dự và chung vui với bà con nhân dân có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - TUV, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khoá XV; Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, động viên chúc mừng bà con nhân dân xã Minh Cầm.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, động viên chúc mừng bà con nhân dân xã Minh Cầm.

Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện chúc mừng ngày hội.

Năm nay, Ngày hội truyền thống được tổ chức trang trọng gồm: phần lễ và phần hội; trong phần hội bà con nhân dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ; chơi các trò chơi dân gian mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Tại phần lễ, các đại biểu và bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); đồng thời đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2023.

Các trò chơi dân gian mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã.

Minh Cầm là xã miền núi của huyện Ba Chẽ với tổng diện tích tự nhiên là 3.315,74 ha; xã có 04 thôn, 148 hộ, 598 nhân khẩu với 5 dân tộc anh em cùng  sinh sống; trong đó dân tộc Tày, Dao chiếm 95%. Trong năm qua, cán bộ, nhân dân trong trên địa bàn xã luôn nỗ lực, đoàn kết thực hiện hiệu quả 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trọng tâm là 03 tiêu chuẩn về gia đình văn hóa và 05 tiêu chuẩn về xây dựng thôn văn hóa gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Tích cực phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội, hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Hiện nay 4/4 thôn không có hộ nghèo và hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,9 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 448,2 tấn, đạt 105,9% KH; trồng cây gỗ lớn, cây bản địa đạt 119,7% KH; cây dược liệu (Cát Sâm) đạt 112,5% KH; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân dân tích cực hưởng ứng, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 của các thôn trên địa bàn đều đạt trên 90%, tăng 10% so với cùng kỳ; 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp, 97% học sinh tốt nghiệp THCS đi học tiếp THPT hoặc học nghề; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được các thôn quan tâm; các thôn luôn phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì 04 Mô hình phân loại rác thải và xử lý ủ phân hữu cơ vi sinh làm phân bón cho cây trồng tại hộ gia đình với 84 hộ gia đình tham gia thực hiện. Toàn xã đạt 3/6 tiêu chí, 8/15 chỉ tiêu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm: tiêu chí 1 - Giao thông; tiêu chí 3 - Thu nhập bình quân đầu người; tiêu chí 4 - thôn nông thôn mới, tăng 01 tiêu chí và 01 chỉ tiêu so với đầu năm 2023.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm chú trọng, nâng cao đời sống tinh thần của bà con nhân dân.

Năm 2024, cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Minh Cầm quyết tâm phát huy cao nhất vai trò của nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi; vận động nhân dân tích cực chăm sóc và bảo vệ các loại cây trồng nhất là cây lúa nước, tận dụng các nguồn lực lao động, diện tích đất đai, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư­ xây dựng của huyện, tỉnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao đ­i vào sản xuất; phấn đấu có trên 96% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá; giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, duy trì thu gom và phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tiếp tục duy trì tốt ngày thứ 7 nông thôn mới hàng tuần và phong trào thắp sáng đường quê. Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 5 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” do các cấp các ngành phát động, nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí xây nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, chăm lo gia đình chính sách phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng. Tập trung tuyên truyền triển Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Luật thực hiện QCDC ở cơ sở; tuyên truyền nhân dân phấn khởi, đồng thuận việc thực hiện Phương án Sáp nhập xã Minh Cầm vào xã Lương Minh theo chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện vào năm 2024.

Thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Ba Chẽ trao tặng Nhân dân và cán bộ xã minh Cầm đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Ba Chẽ biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực mà xã Minh Cầm đã đạt được trong năm qua. Các đồng chí mong  muốn bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tập trung đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, nhất là trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chung tay bảo vệ môi trường sống ngày càng tốt hơn nữa; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Khen thưởng gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, giai đoạn 2021 - 2023.

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ xã minh Cầm đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. UBND xã trao giấy chứng nhận cho 103 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2023; khen thưởng 13 gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, giai đoạn 2021 - 2023./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1950
Đã truy cập: 7484024