Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm

06/12/2023 08:30

Ngày 05/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị bàn, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung trọng tâm. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND xác định: Năm 2024 là năm bứt phá, có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo sẽ có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen không ít khó khăn, thách thức. Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chính như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành tăng trên 18,0%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 8.250 tấn; trồng rừng tập trung đạt trên 3.000 ha, trong đó, trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát, Giổi và các loại gỗ lớn khác đạt hơn 300 ha, trồng cây dược liệu 80 ha; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 15%; thu ngân sách nội địa vượt 10% so chỉ tiêu tỉnh giao; đạt 60 giường bệnh/1 vạn dân; 11 bác sĩ/1 vạn dân; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, thể thấp còi dưới 10%, thể nhẹ cân dưới 6,8%; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; có từ 14,3% trường chuẩn mức độ 2, đạt phổ cập THCS cấp huyện mức độ 3 trở lên; giải quyết việc làm tăng thêm 550 lao động; toàn huyện không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh giai, đoạn 2023 - 2025; nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72,2%; duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn khu vực nông thôn đạt 80%, khu vực đô thị đạt 99,5%; xây dựng và duy trì ít nhất 01 sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phấn đấu xã Thanh Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phương án phân bổ nguồn vốn. Dự kiến tổng kế hoạch vốn trong năm 2024 đạt hơn 400 tỷ đồng, thực hiện phân bổ cho 35 dự án; trong đó phân bổ cho 14 dự án hoàn thành, với tổng kinh phí hơn 16,4 tỷ đồng; bố trí 09 dự án chuyển tiếp, với tổng kinh phí gần 180 tỷ đồng và bố trí cho 12 dự án khởi công mới, với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng. 

Về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Ước cả năm thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.180 tỷ đồng, đạt 215,7% kế hoạch giao, đạt 120% so với cùng kỳ; trong đó thu ngân sách nội địa cả năm đạt hơn 65,7 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán tỉnh giao… Năm 2024, trên cơ sở Luật ngân sách nhà nước; các cơ chế, biện pháp điều hành của tỉnh, huyện Ba Chẽ được giao thu ngân sách nội địa 51,8 tỷ đồng, thấp hơn năm 2023. 

Trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024; đồng thời thống nhất thông qua Kết quả dự toán ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; thống nhất nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2024. 

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thảo luận cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2922
Đã truy cập: 7263333