Ba Chẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt

27/12/2023 14:00

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/3022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025. Ngay từ đầu năm, huyện Ba Chẽ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức như: đưa tin, bài trên phương tiện truyền thanh, truyền hình, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị; qua đó đã làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức.

Trong năm, huyện đã yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan MTTQ và các đoàn thể xã hội; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện đều có tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán lương và các khoản chi bằng hình thức chuyển khoản, hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt. Khuyến khích, tạo điều kiện, phối hợp cùng các ngân hàng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt, mở rộng, nâng cấp các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; hợp tác với Ngân hàng trong công tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử. Phối hợp cùng nhà mạng VNPT triển khai hạ tầng viễn thông, phủ lõm sóng BTS trên địa bàn; nâng cao chất lượng phủ sóng di động, internet; hệ thống thanh toán hoạt động thông suốt, an toàn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế.

Tỷ lệ các cơ sở khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện chấp nhận thanh toán viện phí, dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM đạt 100%.

Tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023 qua kênh di động đạt 60,4%, qua kênh internet đạt 153%; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 35%; có 5.600 người từ 15 tuổi trở lên đạt 80% có tài khoản giao dịch tại ngân hàng; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của  người dân, tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiên mặt của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đạt 300 điểm; tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 100%. Tỷ lệ số thu ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí,) bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50%; tỷ lệ số doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp kê khai nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức TTKDTM đạt 100%; tỷ lệ giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan công an thực hiện đạt 55%; tỷ lệ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức TTKDTM đạt 80%; tỷ lệ số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 80%; Tỷ lệ cơ sở giáo dục chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức KDTM đạt 50%; tỷ lệ các cơ sở khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện chấp nhận thanh toán viện phí, dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM đạt 100%; tỷ lệ  số tiền phí dịch vụ hành chính công cấp xã được thanh toán bằng phương thức TTKDTM đạt 70%; Tỷ lệ hành chính công cấp huyện được thanh toán bằng phương thức TTKDTM đạt 90%; tỷ lệ số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thị trấn được chi trả thông qua phương thức TTKDTM đạt 55%; tỷ lệ sản phẩm OCOP, sản phẩm thủy sản huyện Ba Chẽ tham gia các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM đạt 100%; tỷ lệ sản phẩm nông sản huyện Ba Chẽ tham gia các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM đạt 80%; tỷ lệ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch UBND huyện được phân cấp quản lý chấp nhận thanh toán giá dịch vụ bằng phương thức TTKDTM đạt 100% và tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức thuộc lĩnh vực vận tải chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM đạt 100%./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2386
Đã truy cập: 7484460