Thông báo công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

08/12/2023 11:00

UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 319/TB-UBND ngày 07/12/2023 về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

Nội dung nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Chẽ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Chẽ, cụ thể như sau:

* Hồ sơ công khai.

- Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Chẽ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và hệ thống biểu kèm theo.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022.

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

* Hình thức công khai.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ

* Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-3030.

UBND huyện Ba Chẽ giao:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; kiểm tra, theo dõi và tham mưu cho UBND huyện thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Chẽ theo quy định.

- Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại Trụ sở làm việc.

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại Trụ sở làm việc; tổ chức và quản lý việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ theo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 7522527