Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố triển khai nhiệm vụ năm 2024

05/01/2024 14:00

Ngày 05/01, Huyện uỷ Ba Chẽ tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Các đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin nhanh tới các đại đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/HU  ngày 10/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2023 “Thúc đẩy phát triển sản xuất; Bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị  tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện; công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm đã kết nạp 63 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt 115% kế hoạch. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp, triển khai hiệu quả cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” thực hiện hiệu quả 68 mô hình “Dân vận khéo”. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, HĐND huyện tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền liêm chính, vì nhân dân phục vụ; tổ chức thành công nhiều kỳ họp; thực hiện tốt các cuộc giám sát, khảo sát và ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện quản lý, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu chính đều cơ bản đđạt và vượt kế hoạch đề ra, Tiêu biểu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 18,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 22% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.595,5 ha, đạt 119,8% kế hoạch; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành, tăng 47% so với cùng kỳ; toàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/ người/ năm, đạt 103% kế hoạch, tăng 6 triệu đồng so với năm 2022. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia và nội dung “ 3 đột phá chiến lược”. Hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã và thị trấn; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Đề án khoanh vùng đất đai phục vụ trồng rừng gỗ lớn, Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050... Huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2024 huyện xác định thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% - 4% so với đầu năm; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trên 18%; Thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 80 triệu đồng; huyện không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh; Tạo việc làm tăng thêm cho 900 lao động; Thu ngân sách nhà nước nội địa phấn đấu tăng trên 10% dự toán tỉnh giao; Trồng rừng gỗ lớn đạt 200 ha; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt trên 75%... Phấn đấu thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Thường trực Huyện ủy trao đổi, trả lời làm rõ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị giao ban.

Các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tiêu biểu, nổi bật của huyện đạt được trong năm 2023, nhất là đối với 355 ý kiến, đề xuất kiến nghị trên các lĩnh vực trong năm đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp trả lời, giải đáp giải quyết kịp thời, thấu đáo; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân dân các thôn, khu phố.

Đại diện các thôn, khu phố chia sẻ kinh nghiệm và báo cáo đề xuất kiến nghị gửi tới Thường trực Huyện ủy.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các thôn, khu phố đã phát biểu góp nhiều ý kiến, sáng kiến gửi tới các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; giải pháp phát huy vai trò đội ngũ cán bộ thôn, khu trong công tác Dân vận và nắm bắt tình hình nhân dân; triển khai hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo; giải pháp, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác giải phóng mặt bằng; phát huy hiệu quả các công trình, dự án sau đầu tư; việc bảo tồn, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc… giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất lâm nghiệp, dược liệu; huy động nguồn lực phục vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao cùng mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Hội nghị cũng nhận được một số kiến nghị liên quan đến công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ hồ đập, nguồn sinh thủy và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùng các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sạch… phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Căn cứ các nội dung thuộc thẩm quyền, Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã trực tiếp trả lời một số ý kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời giao các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị chuyên môn tổng hợp để giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, tích cực của đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố tiếp tục chủ động công tác chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu phố và quần chúng nhân dân trong công tác quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; tích cực đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024 và chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao; thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố trước mắt tập trung các nhiệm vụ phục vụ tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 19 CT/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; nhất là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; chú trọng công tác trang trí, khánh tiết; công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo đảm an ninh nông thôn... phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn và đầm ấm./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2017
Đã truy cập: 7484091