Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh & Xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2024

08/01/2024 17:00

Ngày 08/01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2023; triển khai ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.

Lãnh đạo các cơ quan Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện ký kết nội dung chương trình phối hợp năm 2024.

Năm 2023, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, ba cơ quan (LĐLĐ, BHXH, LĐ-TB&XH huyện) đã chủ động bám sát nội dung Chương trình phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo các mặt công tác tham mưu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ; việc thực thi chính sách pháp luật lao động, BHXH, BHTN và các hoạt động bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. 

Trong năm, LĐLĐ huyện chủ trì phối hợp, triển khai phát động rộng khắp các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, 77 năm ngày thành lập huyện; vận động CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; tổ chức tốt “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”... tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong năm đã kết nạp được 45 đoàn viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 450% kế hoạch, nâng tổng số đoàn viên do LĐLĐ huyện quản lý lên 1.314 đoàn viên; giới thiệu, kết nạp Đảng cho 41 đoàn viên ưu tú, đạt 102,5% kế hoạch; vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sàn ANZ; tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ, tập trung vào các nội dung: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra; công tác tài chính; kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào ở cơ sở… hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2 nhà ở "Mái ấm công đoàn", tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp kịp thời cho CNVCLĐ khó khăn. Khẳng định vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Phát huy vai trò trụ cột trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, Bảo hiểm Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với Bưu điện huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc  quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho đông đảo nhân dân tại các xã, thị trấn, nhằm phát triển người tham gia BHXH... Năm 2023, tổng số người toàn huyện tham gia BHXH đạt 2.355 người; trong đó có 700 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 74 người so với năm 2023, đạt 83% kế hoạch tỉnh giao; số người tham gia bảo hiển thất nghiệp là 1.214 người, đạt 99% kế hoạch tỉnh giao. Tổng số người tham gia BHYT đạt 22.050 người đạt 99,6% kế hoạch tỉnh giao; tổng kinh phí thu BHXH,BHTN, BHYT đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2022... 

Phòng Lao động TB&XH huyện chủ trì phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tư vấn trong trường học về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phân luồng học sinh... trong năm 2023, đã phối hợp Phân hiệu Cẩm Phả - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức 21 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 1.800 lượt người tham gia đăng ký học và làm việc tại ngành than; góp phần giải quyết việc làm mới cho 633 lao động địa phương. Hiện toàn huyện không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,69% theo tiêu chí chuẩn nghèo của Chính phủ.

Các đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm chương trình phối hợp năm 2024.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian, thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong chương trình phối hợp năm 2023. Đồng thời, thống nhất nội dung chương trình phối hợp công tác trong năm 2024. Theo đó, ba cơ quan xác định, tập trung tham mưu, đề xuất cho Cấp ủy, chính quyền huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực lao động, việc làm, quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động. Phối hợp triển khai, cụ thể hóa đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “ Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mở rộng và phát triển tổ chức Công đoàn; vận động các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật về Lao động, Luật an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, BHTN và Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng BHXH. Phối hợp thực hiện tốt công tác  thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp; cung cấp các thông tin, chế độ chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách khác đối với người lao động. Tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ"; thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, "Tháng công nhân", Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2024… và nhiều nội dung quan trọng khác. 

Kết thúc hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động - Thương binh &Xã hội huyện đã tiến hành ký kết nội dung chương trình phối hợp, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1859
Đã truy cập: 7483933