Ba Chẽ nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

15/01/2024 14:30

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiều giải pháp trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; không để xuất hiện điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện thực hiện phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu  từng cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt tiếp công dân định kỳ, đột xuất; quá trình tiếp công dân luôn cầu thị, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, để kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, nhằm thực hiện tốt mục tiêu "3 tăng", "3 giảm" và "3 không" theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật; thực hiện phương châm thấu tình, đạt lý, công tâm, khách quan, kiên trì, trách nhiệm đến cùng; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích giữa Nhà nước và Nhân dân,

Qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, nhiều kiến nghị của công dân đã được giải quyết kịp thời, thấu đáo

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, Ban tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp tổng số 135 lượt công dân định kỳ và đột xuất; trong đó cấp huyện 71 lượt; cấp xã 64 lượt. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong năm, cá nhân các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tiếp tổng số 50 lượt công dân.

Giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân liên quan đến việc bồi thường GPMB thuộc dự án Cầu nối tỉnh lộ 330 với trung tâm thị trấn Ba Chẽ. 

Huyện cũng đã tiếp nhận tổng số 197 đơn, với 195 vụ việc, đa số là những kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải quyết xong 172/197 đơn (đạt trên 87%). Qua trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, nhiều trường hợp sau khi được tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định, chính sách pháp luật đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với phương án giải quyết vụ việc. Tiêu biểu như: giải quyết kiến nghị liên quan đến việc bồi thường GPMB cho các hộ dân thuộc dự án Cầu nối tỉnh lộ 330 với trung tâm thị trấn Ba Chẽ kết hợp với kè chống sạt lở tuyến đường trục chính và khu dân cư thị trấn Ba Chẽ; việc giải quyết kiến nghị của công dân Đào Thị Chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi kiến nghị được giải quyết nhanh chóng; hợp tình, hợp lý, đúng quy định của Pháp luật, công dân Chính đã tự nguyện viết đơn xin hiến hơn 52 m2 đất để thực hiện xây dựng công trình Trường THCS Thị trấn, phục vụ công tác Giáo dục và Đào tạo của huyện… Đối với các kiến nghị, phản ánh còn lại, đều đã được giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi của công dân theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân với phương châm từ xa, từ sớm, từ cơ sở, Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố được tổ chức theo quy định nhằm nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất  của cán bộ, đảng viên; đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết các vụ việc một cách hợp lý nhất, tối ưu nhất, hiệu quả nhất; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự. Thông qua các hội nghị trong năm 2023, đã có tổng số 355 ý kiến, đề xuất kiến nghị trên các lĩnh vực được Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở trả lời, giải đáp giải quyết kịp thời, thấu đáo; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân dân.

Sau khi kiến nghị được giải quyết, gia đình công dân Đào Thị Chính đã tự nguyện viết đơn xin hiến hơn 52 m2 đất để thực hiện xây dựng công trình trường học, phục vụ công tác Giáo dục và Đào tạo của huyện

Trong thời gian tới, huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khẳng định rõ hơn vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành quy định về công tác tiếp công dân; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại; thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xử lý hiệu quả các vụ việc, các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân ngay từ cơ sở; bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2418
Đã truy cập: 7484492