Ba Chẽ: Hiệu quả từ Nghị quyết bảo vệ môi trường

03/02/2024 15:00

Triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030; đặt mục tiêu phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 26/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai gắn với bảo vệ dòng sông Ba Chẽ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, Nghị quyết số 11-NQ/HU đã thực sự đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, công tác bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở mục tiêu chung bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nâng cao chất lượng nguồn nước, trọng tâm là bảo vệ nguồn nước sông Ba Chẽ, huyện đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; tập trung các biện pháp kiểm soát chất lượng môi trường hiện hữu; tăng cường bảo vệ tài nguyên nước và nâng cao chất lượng nguồn nước sông Ba Chẽ; bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Đoàn công tác kiểm tra công tác trồng chăm sóc hoa, cây xanh, bóng mát thuộc tuyến đường thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn.

Theo Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ Vũ Thành Long, Ba Chẽ là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết về tài nguyên môi trường; huyện ưu tiên các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường; việc quản lý chất thải sinh hoạt và bảo vệ chất lượng dòng sông Ba Chẽ càng được chú trọng; các vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường được kịp thời chỉ đạo giải quyết, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của huyện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn xác định việc đảm bảo, nâng cao chất lượng môi trường là nhiệm vụ cần tập trung trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thường xuyên, lâu dài; đưa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trở thành chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm.

Đồng thời, nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ môi trường, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Hàng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng đều gắn với đánh giá, kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện.

Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường. Vào những ngày cuối tháng, ngày lễ, người dân duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phong trào “Ngày thứ bảy nông thôn mới”, “Ngày chủ nhật xanh” được triển khai rộng khắp, sâu rộng từ huyện đến cơ sở. Hoạt động trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan môi trường tại các khu trung tâm thị trấn, xã, thôn, bản; trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc... được duy trì hiệu quả.

Ba Chẽ đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt trên 91%; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt trên 80%; tỷ lệ che phủ rừng trên 72%; đến năm 2030, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; tiếp tục dành nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về môi trường; hướng tới phát triển kinh tế dịch vụ môi trường gắn với các sản phẩm riêng có từ rừng và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn./.

Đọc bài gốc tại đây...

Chu Tuân/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2253
Đã truy cập: 7484327