Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ

02/02/2024 16:00

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 02/02/2024 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ, cụ thể như sau:

Hồ sơ công khai:

- Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ và hệ thống biểu kèm theo.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://bache.quangninh.gov.vn 

Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ giao:

Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; kiểm tra, theo dõi và tham mưu cho UBND huyện thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ theo quy định.

Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ có trách nhiệm đăng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại Trụ sở làm việc.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại Trụ sở làm việc; tổ chức và quản lý việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa: Tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Chẽ theo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 784
Đã truy cập: 7522629