Thanh Sơn chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển

05/03/2024 11:00

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ xã Thanh Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tiên phong trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một góc xã Thanh Sơn.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, ngày 06/3/1984, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 37-HĐBT về phân vạch địa giới một số xã thuộc các huyện Yên Hưng, Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, trong đó chia xã Thanh Lâm thành hai xã lấy tên là xã Thanh Lâm và xã Thanh Sơn. Xã Thanh Sơn lúc này cách trung tâm huyện khoảng 8 km, tổng diện tích tự nhiên là 11.126,22 ha; xã có 11 khe, bản gồm: Khe Pụt, Khe Lò, Khe Nà, Khe Kha, Thác Lào, Loỏng Toỏng, Bắc Văn, Khe Pầng, Bồ Đề và Khe Cát. Phía Đông và Nam giáp các xã Nam Sơn, Đồn Đạc; phía Tây giáp xã Thanh Lâm; phía Bắc giáp xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn xã luôn nêu cao tinh thần bất khuất, vượt qua muôn vàn gian khó, đoàn kết, gắn bó bên nhau, một lòng một dạ thủy chung son sắt với Đảng, Cách mạng và Bác Hồ, cùng với quân và dân cả nước đấu tranh đánh, đuổi quân xâm lược, góp phần giải phóng quê hương, đất nước. Sau ngày đất nước được giải phóng, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đầu trong điều kiện xã mới được thành lập đời sống người dân vô cùng khó khăn, cơ sở vật chất rất đơn sơ, điều kiện sản xuất lạc hậu; hộ đói, nghèo chiếm tỷ lệ cao. Để lãnh đạo nhân dân trên địa bàn xã vượt qua giai đoạn khó khăn. Chi bộ xã Thanh Sơn được thành lập, do đồng chí Chìu Tài Khàu giữ chức Bí thư chi bộ. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ xã đã bắt tay ngay vào củng cố xây dựng lực lượng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp Nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tăng gia, sản xuất. Thế hệ đảng viên đầu tiên đã thấm nhuần lý tưởng cách mạng, vận động quần chúng một lòng theo Đảng, nỗ lực xây dựng kinh tế mới, thi đua lao động vượt mức kế hoạch bằng những dấu ấn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Ba Chẽ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn đã tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng.

Từ một Chi bộ xã có ít đảng viên. Với sự nỗ lực trong công tác phát triển đảng cũng như yêu cầu cấp bách của sự phát triển ở địa phương, ngày 04/5/2000, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 215-QĐ/HU về việc thành lập Đảng bộ cơ sở xã Thanh Sơn chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời gồm 05 đồng chí; chỉ định đồng chí Nịnh A Làu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ngày 28/9/2000, Đảng bộ xã Thanh Sơn tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ (2000-2005), đồng chí Nịnh A Làu được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Đảng bộ xã mới ra đời trong bối cảnh thiếu thốn, khó khăn về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Sơn đã tích cực xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, tiến hành xây dựng cơ sở vật chất y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông, … đồng thời, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, để ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân

Ông Dương Văn Ngân - Thôn Khe Lọng Ngoài cho biết: “Ngày xưa, Thanh Sơn chỉ là một khu nông thôn, cơ sở hạ tầng của rất khó khăn, đường đất, bây giờ phát triển được như vậy rất là quý, sự phát triển này ngày càng rõ nét, an sinh xã hội thực hiện rất tốt, đời sống người dân từng bước được nâng cao”

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy đặt lên hàng đầu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Công tác tổ chức của đảng ngày càng đi vào ổn định, có chiều sâu. Công tác phát triển đảng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, Đảng bộ xã Thanh Sơn đã có 169 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc; 100% thôn, trường học, trạm y tế, công an xã, quân sự xã có chi bộ độc lập. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được thành lập đến từng thôn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, nơi tập hợp đoàn kết, gửi gắm niềm tin của đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng; Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể hàng năm đạt từ 85% trở lên, riêng Đoàn Thanh niên đạt từ 75% trở lên. Tổ chức bộ máy chính quyền được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Năng lực của đội ngũ lãnh đạo; kỹ năng chuyên môn và kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trải qua 4 kỳ Đại hội chi bộ, tiếp theo là 5 kỳ Đại hội Đảng bộ, Đảng bộ xã đều đề ra được những Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của xã, đưa Thanh Sơn đi lên và ngày một phát triển vững chắc.

Ông Nịnh A Làu - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn: “Tôi thấy rất mừng khi xã Thanh Sơn phát triển nhanh so với trước đây, qua đây nói lên quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng toàn hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương. Thành tích rất là lớn, rất đáng tự hào, vui mừng cho nhân dân xã Thanh Sơn được hưởng thụ những thành quả mà Đảng bộ và chính quyền, các đoàn thể đã phấn đấu xây dựng xã  đạt được những thành quả như ngày hôm nay”.

Thanh Sơn được công nhận là đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

Trong phong trào phát triển kinh tế, nhờ sự quan tâm của tỉnh, của huyện và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, UBND xã đã tập trung quản lý, điều hành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như hỗ trợ giống, khoa học - kỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định trồng cây lâm nghiệp là cây trồng chủ lực của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các bà con trên địa bàn được tiếp cận với các chính sách ưu đãi của Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã xuống cấp trên địa bàn; tăng cường quản lý, thu chi ngân sách trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, buôn bán nộp thuế; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Một điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gia đình đó là anh Đàm Văn Triệu - Thôn Khe Lọng Ngoài. Bằng sự năng động và khát vọng lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, chàng thanh niên người dân tộc Sán Chỉ đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế vườn - chuồng - rừng, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi gà dưới tán trà hoa vàng. Đây là cách làm mới hiệu quả, hướng đi mới cho người dân tại địa phương. Chính nhờ mô hình này, gia đình trở thành hộ nông dân làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Nghĩ là làm, Triệu cùng gia đình đầu tư nuôi gà theo quy mô trang. Nhận thấy hơn 2ha trà hoa vàng của gia đình chính là điều kiện thuận lợi cùng với nguồn thức ăn dồi dào, Triệu đã bắt tay ngay vào làm kinh tế với đàn gà giống quy mô 1 nghìn con. Để thực hiện mô hình, Triệu tìm hiểu kỹ về giống gà và kỹ thuật chăn nuôi để đàn gà khỏe mạnh. Sau khi gà giống 3 tháng tuổi, anh bắt đầu chuyển chế độ cho gà ăn ngô địa phương trộn với cây chuối rừng thái nhỏ và thả đàn gà ra đồi để gà ăn cỏ mọc dưới tán đồi trà hoa vàng. Nhờ có kiến thức trong chăn nuôi cùng với bản chất cần cù, chịu khó; ngày đêm chăm lo cho đàn gà nên đàn gà của gia đình anh luôn khỏe mạnh, không bị dịch bệnh. Sau 7 tháng chăn nuôi, mỗi con gà đã đạt trọng lượng từ 1,5 đến 2kg và gia đình anh xuất bán. Do là giống gà có thương hiệu nên gà chân nhỏ, thịt gà chắc, ngọt và thơm ngon, với giá bán 150.000 đồng/1kg như hiện nay, mỗi lứa gà gia đình anh thu lãi  từ 30 đến 40 triệu đồng. Từ năm 2019 đến nay, gia đình anh duy trì phát triển mô hình nuôi gà này với quy mô 3 lứa/năm, cho nguồn thu nhập không hề nhỏ. 

Mô hình nuôi gà dưới tán trà hoa vàng của gia đình anh Đàm Văn Triệu

Để tận dụng hết diện tích trồng trà hoa vàng, tới đây gia đình Triệu tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình với số lượng gà lớn hơn với mục đích ngoài việc cung cấp gà thương phẩm ra thị trường trong và ngoài huyện còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 66,58 triệu đồng, tăng 20,58 triệu đồng so với năm 2020. Trong các giai đoạn, xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chú trọng việc trồng cây lâm nghiệp. Vì vậy, nhìn chung diện tích trồng rừng năm sau luôn cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn xã trồng mới được 695,5/570 ha rừng đạt 122% KH. Trong đó Lim, Lát, Giổi: 20,8/20 ha đạt 104% KH; Cây bản địa 99/90 ha đạt 110% KH. Những năm gần đây, vốn đầu tư xây dựng thuộc các Dự án được đẩy mạnh đầu tư, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thủy lợi nội đồng có bước phát triển. Các công trình, dự án quan trọng đã được đầu tư nâng cấp trên địa bàn xã như nâng cấp đường tỉnh 330; Dự án Hồ chứa nước Khe Lọng, Các dự án Cầu dân sinh, .... Hệ thống đường trục xã, đường giao thông các thôn tỷ lệ cứng hóa ngày càng cao. Đến hết năm 2023, 100% tuyến đường liên xã được bê tông hóa; 100% đường trục thôn cũng được bê tông hóa.

Người dân trong xã luôn chú trọng phát triển lâm nghiệp

Nói về sự thay đổi của xã, ông Nguyễn Văn Hùng - Thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn phấn khởi nói:: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi trước sự thay đổi của xã. Bây giờ điện, đường, trường, trạm, được Nhà nước đầu tư đầy đủ; kinh tế phát triển, nhà cửa khang trang, được chính quyền rất quan tâm và mở mang rất nhiều, bộ mặt xã chúng tôi thay đổi từng ngày”.

Với xuất phát điểm thấp về giáo dục, hiện nay hệ thống giáo dục của xã có 3 bậc học với 02 trường học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, phù hợp và đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của từng giai đoạn. Xã duy trì 2/2 trường đạt chuẩn Quốc gia. Về thông tin liên lạc, những năm 80 - khi mới thành lập xã, người dân muốn gọi điện, gửi thư phải di chuyển hơn 8 km ra Trung tâm huyện mới thực hiện được, đến nay 94 % gia đình sử dụng thoại di động, 64,3% người dân sở hữu điện thoại di động thông minh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các chương trình y tế, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân được chú trọng và triển khai đúng kế hoạch. Công tác tiêm chủng được duy trì thường xuyên. Mạng lưới y tế thôn, bản được đẩy mạnh, các thôn, bản đều có cộng tác viên y tế hoạt động. Nhờ có mạng lưới y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân cơ bản được triển khai sâu rộng như tiêm chủng mở rộng, phòng, chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Kết quả phúc tra hàng năm xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục - thể thao tiếp tục được phát triển góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhà Văn hóa xã được xây dựng khang trang, 100% thôn có hội trường thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Năm 2023, 100% thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”; tỷ hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 93,28%.  Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, xã chỉ còn 6 hộ cận nghèo theo chuẩn mới, chiếm tỷ lệ 1,32%. Các cuộc vận động “xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “quỹ vì người nghèo”, “quỹ nhân đạo”... được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm

Đồng hành cùng sự phát triển của xã, trong suốt những năm qua từ một thôn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống của người dân vất vả, đến nay thôn Khe Lọng Ngoài đã từng bước vươn lên trở thành thôn tiêu biểu của xã. Toàn thôn có 87 hộ với 340 nhân khẩu, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, trong có chủ yếu là dân tộc Sán Chỉ. Nhờ có sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ; sự điều hành, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của cán bộ thôn, nên người dân trong thôn đã biết tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có để đẩy mạnh việc trồng rừng, trồng cây dược liệu; phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung; kinh doanh dịch vụ... mang lại hiệu quả kinh tế cao và có nguồn thu nhập ổn định. Từ chỗ là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao của xã, đến nay thôn Khe Lọng Ngoài không còn hộ nghèo, cả thôn chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Người dân trong thôn hầu hết đều có cuộc sống khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, rộng thoáng. Với sự phát triển của thôn Khe Lọng Ngoài đã góp phần không nhỏ vào sự đổi thay toàn diện của xã.

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, tạo diện mạo mới cho Thanh Sơn

Dấu ấn tạo khẳng định sự trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn trong suốt chặng đường 40 năm qua, đó chính là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nên đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2010, bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã mới đạt 3 tiêu chí và 13 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2021, xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đây là một trong những thành tựu to lớn của sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thanh Sơn. Thành tựu này gắn với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ; sự điều hành của chính quyền xã và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò to lớn, quyết định của nhân dân. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó nổi bật là việc đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kiến thiết cơ sở hạ tầng. Kinh tế ngày càng phát triển theo hướng bền vững, nông nghiệp phát triển gắn với công nghiệp, dịch vụ, xã hội phát triển bình đẳng, dân chủ, giàu bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Thanh Sơn đang ra sức thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ðến Thanh Sơn hôm nay, minh chứng rõ rệt nhất cho "ý Ðảng, lòng dân" chính là hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, dân trí và văn hóa phát triển, an ninh trật tự bảo đảm, môi trường sống trong lành. Có thể khẳng định rằng, trong 4 thập niên, trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, thách thức, cũng như khi thuận lợi, dòng chảy xuyên suốt trong tư duy và hành động của các thế hệ lãnh đạo xã Thanh Sơn qua các nhiệm kỳ chính là sự chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước, mở đường cho sự phát triển, hướng tới một Thanh Sơn ngày càng phát triển, nơi " Đảng mạnh, dân giàu".

Người dân trong xã được quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

Ông Phạm Thế Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn khẳng định: “Xã Thanh Sơn đã được thành lập cách đây 40 năm, từ xã có điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Nhờ được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và đầu tư của tỉnh, của huyện và sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã từng bước tạo nên diện mạo của Thanh Sơn ngày hôm nay. Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thanh Sơn quyết tâm đoàn kết cùng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội ngày một tốt hơn, để bộ mặt của xã ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày một đủ đầy hơn”.

Phấn khởi tự hào trước những thành tựu to lớn sau 40 năm thành lập xã Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Sơn đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa xã hội. Trên tinh thần kế thừa và phát huy thành quả của các thế hệ trước, luôn vững tin, tiến bước trên con đường xây dựng quê hương, đất nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên phấn đấu xây dựng xã Thanh Sơn ngày càng phát triển giàu, đẹp, văn minh, hiện đại./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2526
Đã truy cập: 7749369