Phiên họp thường kỳ HĐND huyện quý I năm 2024

30/03/2024 15:00

Ngày 29/3, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp

Ngay từ đầu năm, trên tinh thần bám sát Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cùng các quy định pháp luật hiện hành, Thường trực HĐND huyện đã tích cực, chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm; Chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm. Duy trì hoạt động thường xuyên; chế độ họp giao ban thường kỳ; công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; tham gia các cuộc họp của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các hoạt động khác. 

Trong quý I, HĐND huyện đã tổ chức tốt kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, thống nhất và quyết nghị thông qua Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024; thực hiện các đợt khảo sát, giám sát về công tác xây dựng và thực hiện Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ tới nay; việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện từ 01/01/2022 đến 31/3/2024; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc chất vấn, trả lời chất vấn và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND huyện khóa XX... Chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2024 trên cơ sở bám sát quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, các Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XX; thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND huyện; tích cực giải quyết các ý kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác khảo sát, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chương trình công tác năm, bảo đảm quy định, luật định. 

Phiên họp cũng dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện; đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện quyết liệt triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất theo nội dung, chương trình công tác quý II đề ra. Trọng tâm là, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho các cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các Kỳ họp HĐND huyện khóa XX; việc thực hiện chủ đề năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Tích cực tham mưu nội dung các cuộc giám sát, khảo sát đột xuất, thường xuyên, chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; đề xuất, kiến nghị của các tổ chức đoàn thể và của cử tri; phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả chất vấn, giải trình, giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp, HĐND huyện khoá XX. Duy duy trì hoạt động tiếp công dân theo quy định; chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026... Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 633
Đã truy cập: 7522478