Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

02/04/2024 11:00

Ngày 01/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, nghe và cho ý kiến về kết quả công tác quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Theo đó trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 12-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Đảng. Công tác Tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; vận động nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, vì nhân dân phục vụ. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật: giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ 19,6%; tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 1.425 ha, đạt 40,7% kế hoạch, bằng 95% cùng kỳ; trong đó diện tích cây gỗ lớn ước đạt 75 ha, đạt 20% kế hoạch; diện tích cây bản địa đạt 100 ha, đạt 37,5%% kế hoạch; diện tích cây dược liệu đạt đạt 12,5% kế hoach, bằng 100% so với cùng kỳ; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn, ước đạt hơn 18,6 tỷ đồng, đạt 36% dự toán giao, tăng 58,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư công được chú trọng, bảo đảm tiến độ thi công các công trình động lực, trọng điểm; đã phê duyệt, lựa chọn xong nhà thầu đối với 11/12 dự án khởi công mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả “ 3 đột phá chiến lược”; các chương trình MTQG trên địa bàn huyện… Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng- an ninh được giữ vững. 

Kết luận luận nội dung này, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: các cơ sở Đảng phải chủ động, quyết liệt, quyết tâm, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Đặc biệt là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025- 2030; tăng cường công tác, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tích cực phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hệ thống dân vận, MTTQ & các đoàn thể; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân. Các cơ sở Đảng triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 12-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024. Trọng tâm là, tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn đến hết quý II đạt tối thiểu 60% dự toán cả năm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn cả năm; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn năm 2024 đạt tối thiểu 75%. Thực hiện tốt các Quy hoạch; các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn huyện và Nghị quyết 06-NQ/TU của tỉnh; quyết liệt, khẩn trương hoàn thành tiến độ giao đất, giao rừng bổ sung cho nhân dân theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND huyện…Quan tâm công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giảm nghèo; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh.  

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2024 diễn ra trong 02 ngày 08- 09/4/2024 (tức 30/02 - 01/3/2024 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà (thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn). Lễ hội sẽ diễn ra, gồm phần lễ và phần hội; trong Phần lễ, các đại biểu và du khách thập phương sẽ được tham dự và chứng kiến lễ rước nước; lễ rước kiệu; lễ mộc dục (lễ tắm tượng), lễ dâng hương, lễ thả cá phóng sinh… Phần hội năm nay được diễn ra với nhiều nội dung đổi mới mang nét đặc trưng riêng có, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc; về với lễ hội nhân dân và du khách sẽ được hòa mình trong không gian sôi động với các các hoạt động giao lưu văn nghệ, dân vũ; tham gia, giao lưu các trò chơi dân gian như: bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, đi guốc mộc, đi cà kheo, nhảy sạp. Đặc biệt là nhân dân và du khách, sẽ được chứng kiến nhiều môn thi đấu thể thao dân tộc, thi chèo thuyền, thi gói bánh chưng, thi kéo co, đẩy gậy... giữa nhân dân các thôn trên địa bàn xã. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy nhấn mạnh Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2024 là Lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh và cụ thể hóa thiết thực Nghị quyết số 17-NQ/TU của tỉnh về “ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững”, tôn vinh công lao to lớn của Đức Thánh Phù Trần tả tướng quân Lê Bá Đức và Mẫu Thượng Ngàn của nhân dân các dân tộc toàn huyện. Yêu cầu, UBND huyện tích cực chỉ đạo UBND xã Nam Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, chủ động thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng tầm lễ hội; nhất là thu hút sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, người dân phải là chủ thể trong tham gia các nội dung của Lễ hội; chú trọng thực hiện tốt các phương án về ANTT, ATGT, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội trên các phương tiện trên phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân và du khách thập phương về tham quan, chiêm bái. 

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thị trấn Ba Chẽ, được xây dựng gồm 4 Chương, 17 điều, với các nội dung về Quy định chung; Quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan; Quản lý, bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị và Tổ chức thực hiện quy chế. Nghe và cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị, Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 12/05/2023 với tổng diện tích lập quy hoạch nghiên cứu  là 1.387 ha; trong đó: diện tích hiện hữu là 690 ha; diện tích mở rộng là 697 ha, gồm (117,3 ha thuộc xã Đồn Đạc phía Tây thị trấn hiện hữu và 580 ha thuộc xã Nam Sơn phía Bắc thị trấn hiện hữu). 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Phòng Kinh tế- Hạ tầng, UBND Thị trấn và đơn vị Tư vấn tiếp thu các ý kiến tham góp của các đại biểu; tích cực phối hợp rà soát, cập nhập, bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Chương trình phát triển đô thị, Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 theo quy định, luật định, trình cấp thẩm quyền xem xét, thông qua. Bảo đảm khi Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Chương trình phát triển đô thị Thị trấn được thông qua và triển khai thực hiện sẽ mang tính khả thi, thực hiện tốt mục tiêu phát triển Thị trấn Ba Chẽ bền vững, trở thành đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, khai thác hiệu quả hạ tầng động lực, xây dựng đô thị Ba Chẽ đạt tiêu chí đô thị loại IV; góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; thay đổi diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của huyện Ba Chẽ.

Hội nghị  nghe, cho ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thị trấn Ba Chẽ và Chương trình phát triển đô thị, Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng dành nhiều thời gian nghe, cho ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch số 376-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; Dự thảo Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương năm 2024. Thống nhất qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 7522369