Ba Chẽ tham gia hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

10/05/2024 15:00

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;  các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương 

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có các đồng chí: Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ & các đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện; Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện; Ban đại diện Người cao tuổi; Ban Chủ nhiệm CLB hưu trí 3-2. 

Tại điểm cầu 8 xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; lãnh đạo chủ chốt; Bí thư, phó bí thư chi bộ; đại diện các HTX trên địa bàn

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, đại biểu tham dự hội nghị. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã thông tin nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI trong thực hiện Nghị quyết. Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật; có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. 

Mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển với nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. 

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp; tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế. 

Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, bao gồm: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng nên đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nghị quyết 41-NQ/TW đã khẳng định quan điểm "đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng an ninh”. Sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, học tập để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời chú trọng tuyên truyền cho nhân dân và giúp cho đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc về vai trò và vị thế của mình trong đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1535
Đã truy cập: 7609909