Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

11/06/2024 14:30

Ngày 11/6, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Quang Hiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.

Đại tá Nguyễn Quang Hiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ QS, QPĐP gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”; tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, sát thực tiễn; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu"; công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên được chú trọng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, bàn giao 72 công dân lên đường nhập ngũ; công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu luôn đảm bảo thời gian, nội dung, quân số tham gia, chất lượng huấn luyện, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. 

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu kết luận hội nghị

Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy,  LLVT huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động, sẵn sàng các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; bảo đảm đầy đủ cơ sở, vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ; chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; doanh trại đơn vị tiếp tục được cải tạo, đổi mới khang trang, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện ban hành Nghị quyết lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính đề ra, đó là: Tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác QP, QSĐP năm 2024; xây dựng củng cố tiềm lực các thành phần thế trận Khu vực phòng thủ huyện; củng cố kiện toàn, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phương án phòng không, khả năng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đảm bảo 100% đạt yêu cầu, có từ 80- 85% đạt khá, giỏi; tổ chức  diễn tập  chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; tổ chức thành công Đại hội toàn thể quân nhân nhiệm kỳ 2024-2026; tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quang Hiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Quân sự huyện Ba Chẽ; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP trong tình hình mới; bảo đảm công tác quốc phòng- an ninh gắn  với phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền huyện về công tác quản lý huy hoạch đất quốc phòng; tham mưu, xây dựng các hạng mục trong căn cứ hậu cần, căn cứ chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; duy trì nề nếp chính quy, tăng cường quản lý, giáo dục rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu LLVT toàn huyện thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QPĐP gắn chặt với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân sự; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ mới; phát huy hiệu quả hoạt động  Chi bộ quân sự xã, thị trấn; hiệu quả “Lực lượng 47” chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng; xây dựng lực lượng DBĐV, lực lượng DQTV sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm vững chắc an ninh vùng dân tộc, an ninh nông thôn; tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Tích cực tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh;  kiện toàn lực lượng, sẵn sàng phương án, kế hoạch tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2024 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3879
Đã truy cập: 7724232