Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2024

14/06/2024 10:00

Ngày 13/6, Huyện uỷ Ba Chẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Các đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt, phổ biến tới các đại biểu nội dung trọng tâm Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 28/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 22- CT/HU nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện vì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ngay sau khi được ban hành, Chỉ thị đã thực sự đi vào đời sống nhân dân; đến nay Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã tuyên truyền, vận động được 335 hộ dân, tự nguyện hiến hơn 39.931m2 đất, 2.756 cây trồng các loại và nhiều vật kiến trúc để chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đường giao thông nông thôn…Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện tiếp tục phổ biến, thông tin sâu rộng nội dung trọng tâm và tinh thần Chỉ thị số 22-CT/HU của huyện tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, hiến cây, các tài sản trên đất, GPMB, đóng góp ngày công lao động, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, thế hệ nông dân văn minh gắn với văn hóa con người Ba Chẽ.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, phổ biến nội dung trọng tâm Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 28/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị  tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Cả 16/16 chỉ tiêu chính đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như: Huyện chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung 7 xã và thị trấn; phê duyệt Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; hoàn thành lập Đề án khoanh vùng trồng rừng gỗ lớn tập trung trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040... Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 20,5% so với CK; trồng rừng tập trung ước tăng 14,2% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp - TTCN tăng trưởng cao, tăng 33,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 45 tỷ đồng, đạt 87% dự toán cả năm, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 50% kế hoạch vốn đầu năm; thu hút được 01 dự án vốn ngoài ngân sách có vốn đăng ký 40 tỷ đồng thuộc lĩnh vực chế biến dược liệu theo chủ trương Nghị quyết số 19-NQ/TU của tỉnh và 4 dự án khác đang thực hiện thủ tục đầu tư, trong đó dự án quan trọng là Cụm CN Thanh Lâm 1; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo tiêu chí của tỉnh còn 0,19%, hộ cận nghèo còn 1,51%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 72%, tăng 17,4% so với năm 2022; công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng cao… Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận 66 thôn, khu phố và quần chúng nhân dân tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển kinh tế lâm nghiệp; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chủ đề công tác năm 2024 “  Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các thôn, khu phố đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tham gia hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc để chỉnh trang khu dân cư, làm đường giao thông nông thôn; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường; tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng gỗ lớn tập trung; công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp… phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm của đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết tâm; chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu phố và quần chúng nhân dân trong công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt phương châm “5 thật, 6 dám”; tích cực đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, các hoạt động đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Đảng bộ các xã, thị trấn và đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố tiếp tục chủ động rà soát các quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian kiểm đếm; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; tuyên truyền, vận động toàn dân nhân dân chung tay, đoàn kết thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/HU của huyện; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản tại thôn khu dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, sản xuất, các thiết chế văn hóa sau đầu tư; chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường; duy trì các phong thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, thế hệ nông dân văn minh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của tỉnh về “ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững” gắn với thực hiện Quy ước của thôn, khu phố. Tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp, dược liệu; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển các sản phẩm O COP, hình thành vùng sản xuất tập trung với quy trình công nghệ cao, an toàn, hữu cơ; nâng cao chất lượng trồng rừng, chăm sóc rừng và cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, tham gia thị trường tín chỉ Cacbon rừng; chú trọng tham gia công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1834
Đã truy cập: 7839876