Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2024

08/07/2024 16:00

Ngày 08/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo và các cơ quan trong khối Khoa giáo và các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu cho Cấp ủy; chính quyền huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Các chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được quán triệt phổ biến, tuyên truyền sâu rộng  tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên các lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả thiết thực; trong đó, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục các bậc học được nâng lên so với năm học trước, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh hoàn thành xuất sắc tăng cao; thi chọn học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9, đạt 71 giải, tăng 4 giải so với năm học 2022 - 2023; giao lưu các môn học cấp tiểu học đạt 96 giải, tăng 04 giải so với năm học 2022 - 2023; tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 12 năm học 2023 - 2024 đạt 10 giải; tổ chức thành công, an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có khoảng 90 học sinh THPT đăng ký vào các trường đại học. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng, có 96% gia đình đăng ký “gia đình học tập”; 59% dòng họ đăng ký “dòng họ học tập”, 100% cộng đồng đăng ký “cộng đồng học tập”. Công tác Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức thăm khám chữa bệnh cho 18.814 lượt người, cấp phát 430 đơn thuốc miễn phí cho các trường hợp được thăm khám. Công tác Tài nguyên - môi trường và hoạt động Khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì 25 mô hình tái chế chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, tỷ lệ người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đạt 48,63%, triển khai sâu rộng công tác chuyển giao,ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất; như các mô hình trồng xen cây Bách bộ trong rừng trồng gỗ lớn; mô hình sản xuất Trà hoa vàng hữu cơ; mô hình máy cấy Văn Lang; huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS) về IPM trên cây lúa. Công tác chăm sóc người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, đào tạo nghề, việc làm; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt nhiều kết quả, giải quyết việc làm tăng thêm cho 682/900 lao động, đạt 75,8% kế hoạch giao, tăng 94% so cùng kỳ; tỷ lệ người tham gia BHYT là 22.279 người, đạt tỷ lệ bao phủ 93,7% dân số. Phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được các cấp, các ngành triển khai với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phục vụ đời sống của nhân dân; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đươc đặc biệt quan tâm… Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành thuộc khối khoa giáo ngày càng chặt chẽ, nhất là việc phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền, phố biến các chính sách liên quan đến lĩnh vực khoa giáo. Công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời, góp phần vào việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm; đồng thời tham góp nhiều ý kiến, giải pháp, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa giáo trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan khối Khoa giáo và các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo, trọng tâm là tuyên truyên, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững". Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về lĩnh vực khoa giáo trên các mặt công tác giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ trí thứ; công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, lao động và việc làm, thể dục thể thao, gia đình và trẻ em, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Tích cực, chủ động rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực khoa giáo để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, của huyện; tích cực nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mối quan hệ trong công tác khoa giáo của Đảng, để triển khai hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phòng trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1669
Đã truy cập: 7836324