Ba Chẽ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024 15:00

Ngày 09/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Huyện ủy.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí  Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; đảng viên Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Chi bộ Khối MTTT và các đoàn thể huyện; đảng viên Quân sự huyện.

Tại điểm cầu Đảng bộ Khối Chính quyền.

Tại điểm cầu Đảng bộ Khối chính quyền có đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp UBND huyện; cán bộ, đảng viên Khối chính quyền và Công an huyện.

Tại điểm cầu Đảng bộ thị trấn Ba Chẽ

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Quán triệt nội dung Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”. Điều cốt lõi trong việc triển khai Quy định số 144 chính là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Việc triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định số 144, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định.

Tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1650
Đã truy cập: 7836305