Đảng bộ huyện: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

14/10/2012 22:35
Nhằm mục đích quán triệt, học tập và tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung nghị quyết Trung ương 5 khoá XI. Ngày 11/10, Đảng bộ huyện đã tổ chức học tập, triển khai nghị quyết trung ương 5 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc khối các Chi, Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Xuân Long- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp triển khai, phân tích các nội dung của Nghị quyết.

Tại buổi hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc đã được nghe đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh phân tích cụ thể các nội dung của nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 cần học tập, quán triệt gồm: Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Kết luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luận về “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Quán triệt một số nội dung, chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng ( khóa XI) .

Qua đợt học tập và triển khai nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững thêm tinh thần và những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết đặc biệt và những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các chi, đảng bộ. Vận dụng các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập… tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương đó của các cơ quan chức năng, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong các chi bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết. Tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

 

Bình Minh - Đài TT-TH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 837
Đã truy cập: 2339523