Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVIII

25/03/2016 10:00

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ban biên tập Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ đăng tải các tài liệu, nội dung liên quan đến kỳ họp. 

 

TT

Số ký hiệu

Đơn vị

ban hành

Trích yếu

Văn bản

đính kèm

1

564/TB-HĐND

HĐND huyện

Thông báo về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 (kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

2

567/GTT-HĐND

HĐND huyện

Giấy triệu tập Kỳ họp 16 (kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.


3

/BC-UBND

UBND huyện

 Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016

4

570/BC-BKT-XH Ban KT-XH, HĐND huyện Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện 5 năm, nhiệm kỳ 2011 - 2016.


5

572/BC-BPC

 Ban Pháp chế, HĐND huyện

Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 05 năm, 2011 - 2016.

 

6

573/BC-BPC

 Ban Pháp chế, HĐND huyện

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.


 7

575/BC-BKT-XH

Ban KT-XH, HĐND huyện

Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2011 - 2016

8 17/BC-TA Tòa án nhân dân Báo cáo tổng kết công tác xét xử của Tòa án nhân dân và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
9 125/BC-VKS Viện Kiểm sát nhân dân Báo cáo đánh giá hoạt động công tác kiểm sát, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10 83/BC-MTTQ-BTT Ủy ban MTTQ Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Chẽ 5 năm (2011-2016)
11 /Ctr-HĐND HĐND huyện Chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVIII (Kỳ họp tổng kết).

 

Ban biên tập Cổng TTĐT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3881
Đã truy cập: 3211202