Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIX

07/07/2016 11:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập các tài liệu được ban hành.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải: 

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 08/7/2016 về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


2

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. (Tài liệu phục vụ Đại biểu HĐND huyện khoá 19 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai)

 


3

 Báo cáo 132/BC-UBND ngày 10/7/2016 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

4

 Báo cáo 133/BC-UBND ngày 18/7/2016 về thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.


5

Báo cáo 134/BC-UBND ngày 18/7/2016 về kết quả phân bổ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (chương trình 135) và chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất,  nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã ĐBKK năm 2016.


6

Giấy triệu tập số 31/GTT-HĐND ngày 13/7/2016 Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND huyện khóa XIX.

7

Báo cáo 45/BC-TA ngày 12/7/2016 về công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

8

Báo cáo 116/BC-VKS ngày 12/7/2016 về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

     

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 165
Đã truy cập: 5503133