Giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 9 tháng đầu năm 2016

29/09/2016 15:00
Ngày 29/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện, nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã đoàn kết, thống nhất; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các mặt công tác trên các lĩnh vực; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đã kết nạp 53 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.753 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã hoàn thành 08 cuộc kiểm tra, giám sát; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; thực hiện 101 mô hình “Dân vận khéo”. MTTQ và các Đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới; tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế trong công tác 9 tháng đầu năm; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 3 tháng cuối năm 2016. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền; nhất là đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Bình Minh/Đài TT-TH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.